Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ta stran se prevaja. Medtem preberite najnovejšo različico v angleščini.

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 1. ukrep

Uspešno digitalno izobraževanje pomeni ustvarjanje več boljših priložnosti za učenje in poučevanje ter osnovni pogoj, da lahko učeči se pridobijo spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešnost v današnjem svetu. Dejavnosti v okviru tega ukrepa opredeljujejo skupne izzive, s katerimi se spopadajo države EU pri digitalni preobrazbi svojih sistemov izobraževanja in usposabljanja, ter predlagajo, kako jih preseči.
Vsebina strani

Strukturirani dialog z državami članicami o digitalnem izobraževanju in spretnostih

Spodbujanje dostopnega visokokakovostnega in vključujočega digitalnega izobraževanja mora biti skupen cilj celotne družbe. Vlade, institucije za izobraževanje in usposabljanje, zasebni sektor in javnost se morajo skupaj zavezati zagotavljanju visokoučinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema.

Predsednica Ursula von der Leyen je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2021 pozvala k „pozornosti voditeljic in voditeljev in strukturiranemu dialogu na najvišji ravni“ o digitalnem izobraževanju in spretnostih. Strukturirani dialog z državami članicami o digitalnem izobraževanju in spretnostih se je začel oktobra 2021. Cilj dialoga je bil povečati politično prepoznavnost in zavezanost digitalnemu izobraževanju in spretnostim ter pospešiti prizadevanja na ravni EU, da bi Evropa lahko uresničila ambiciozne cilje za leto 2030 na tem področju.

Strukturirani dialog je potekal v okviru razprav na ravni EU in dvostranskih srečanj med Komisijo in predstavniki posameznih držav EU. V njih so sodelovali številni sektorji in vladne institucije ter različni deležniki, kot so socialni partnerji, civilna družba in zasebni sektor. Rdeča nit dialoga je bil koncept „vsevladnega pristopa“, ki vključuje sodelovanje med različnimi vladnimi ravnmi. Ta pristop je združil različna področja politike, med drugim:

 • izobraževanje in usposabljanje
 • digitalizacijo
 • zaposlovanje in socialne zadeve
 • finance in naložbe

Cilji

 • poudarek na tem, kako doseči ambiciozne nacionalne in evropske cilje na področju digitalnega izobraževanja in spretnosti
 • uporaba orodij EU za boljšo podporo državam EU pri njihovih dodatnih reformnih prizadevanjih za uresničitev vizije za leto 2030
 • povečanje politične prepoznavnosti in zavez na področju digitalnega izobraževanja in spretnosti
 • prispevek k prihodnjim ukrepom na ravni EU, zlasti načrtovanim pobudam za digitalno izobraževanje in spretnosti, kot tudi pripravam za vzpostavitev programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 
 • združevanje različnih področij politike: ministrstev za izobraževanje, delo, digitalizacijo in finance ter vseh relevantnih deležnikov, od ustanov za izobraževanje in usposabljanje do ponudnikov infrastrukture, zasebnega sektorja, socialnih partnerjev, civilne družbe ter inovacijskih, tehnoloških in raziskovalnih skupnosti

Ključne dejavnosti

 • razprave z državami EU v skupnem okolju v okviru skupine nacionalnih koordinatorjev na visoki ravni za digitalno izobraževanje in spretnosti
 • dvostranski dialogi z državami EU
 • posvetovanje z deležniki
 • priprava predlogov za priporočila Sveta o ključnih dejavnikih, ki omogočajo uspešno digitalno izobraževanje in usposabljanje, ter o izboljšanju zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju
 • zagotavljanje informacij za program politike digitalnega desetletja in za nacionalne časovne načrte

Rezultati

 • večja politična zavezanost držav članic ciljem EU na področju digitalnega izobraževanja in spretnosti
 • izmenjava izkušenj in najboljših praks
 • ozaveščanje o ključnih dejavnikih za uspešno digitalno preobrazbo sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izboljšanje digitalnih spretnosti

Časovnica

Priporočilo Sveta o ključnih omogočitvenih dejavnikih uspešnega digitalnega izobraževanja in usposabljanja

Priporočilo Sveta določa sodoben okvir za naložbe, upravljanje in krepitev zmogljivosti za učinkovito in vključujoče digitalno izobraževanje in usposabljanje.

Digitalno izobraževanje in usposabljanje sta ključna pri podpiranju odpornosti, dostopnosti, kakovosti in vključevalnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter pri omogočanju učečim se, da so uspešni v današnjem digitalnem svetu.

Pandemija COVID-19 je poudarila potrebo po sistemski digitalni preobrazbi na področju izobraževanja in usposabljanja. Priporočilo Sveta na podlagi rezultatov strukturiranega dialoga poziva vse države EU, naj vsem zagotovijo splošen dostop do vključujočega in visokokakovostnega digitalnega izobraževanja in usposabljanja ter odpravijo digitalni razkorak.

Cilji

Cilj tega priporočila je spodbuditi potrebne strukturne reforme na nacionalni ravni v državah članicah EU, da bi lahko dosegle znaten napredek v digitalni preobrazbi izobraževanja in usposabljanja, in sicer na podlagi:

 • usklajenih strategij, ki specifično obravnavajo digitalno izobraževanje in spretnosti,
 • izboljšanja povratnih informacij o politikah z boljšim spremljanjem in vrednotenjem politik digitalnega izobraževanja in usposabljanja ter hitrejšim vključevanjem teh rezultatov v nadgradnjo politik,
 • vsevladnega pristopa k digitalnemu izobraževanju in usposabljanju ter okrepljenega sodelovanja med deležniki, tudi z zasebnim sektorjem,
 • vzpostavljanja in krepitve partnerstev z učitelji ob zagotavljanju dostopa do digitalnega usposabljanja za vse učitelje, izobraževalce in osebje ter podpori krepitvi digitalnih zmogljivosti za vse institucije za izobraževanje in usposabljanje,
 • pravičnega in na učinek osredotočenega vlaganja v kakovostno in vključujoče digitalno izobraževanje in usposabljanje.

Ključne dejavnosti

Časovnica

Financiranje

Ukrep se financira iz programa Erasmus+ programme, Evropskega socialnega sklada plus, Sklada za pravični prehod, Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa za digitalno Evropo in programa Obzorje Evropa.