Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejska sieć innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego (ENIHEI)

Ta sieć instytucji szkolnictwa wyższego rozwija zbiorowe innowacyjne myślenie na temat tego, w jaki sposób szkolnictwo wyższe może stymulować innowacje. Sieć powołano na pierwszym europejskim szczycie poświęconym edukacji i innowacji w czerwcu 2022 r.
Plakat przygotowany na tablicy podczas posiedzenia okrągłego stołu na temat edukacji i innowacji

Opis grafiki

Powyższy rysunek powstał podczas okrągłego stołu na temat edukacji i innowacji, który odbył się w czerwcu 2022 r. podczas pierwszego europejskiego szczytu poświęconego edukacji i innowacji. Przedstawia on wzajemne powiązania między uniwersytetami, regionami i sektorem prywatnym w całej Europie.

Rysunek pokazuje m.in., w jaki sposób uniwersytety muszą łączyć się z sektorami innowacji, jak regiony tworzą ekosystemy złożone z żywych laboratoriów, uniwersytetów i ośrodków innowacji, w jaki sposób studenci nakłaniają swoje instytucje do tworzenia większej liczby partnerstw i prowadzenia badań oraz w jaki sposób sektor prywatny wybiera spośród umiejętności i współpracuje z uniwersytetami.

Czym zajmuje się ENIHEI?

37 członków europejskiej sieci innowacyjnych instytucji szkolnictwa wyższego (ENIHEI) tworzy forum wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń na temat tego, w jaki sposób szkolnictwo wyższe może promować kulturę innowacji oraz umożliwiać kreatywność, rozwijać przedsiębiorczość i talenty. 

Rolą sieci jest:

  • wspieranie europejskiego systemu szkolnictwa wyższego, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest zdobycie pozycji światowego lidera w następnej fali innowacji
  • opracowanie pomysłów i zaleceń dotyczących wspierania działań związanych z innowacjami w ramach:
    • Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych (żywe laboratoria, inkubatory studenckie, zrównoważone i atrakcyjne ścieżki kariery, staże w ramach programu Erasmus+, zielone wsie, deklaracja w sprawie udziału kobiet w naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce itd.) 
    • filaru „talent” Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji (w szczególności inicjatywy na rzecz wspierania, przyciągania i zatrzymywania talentów w zakresie najbardziej zaawansowanych technologii)
  • opracowanie sprawozdania z zaleceń, które zostanie przedstawione na Szczycie Edukacji w grudniu 2022 r. i które będzie podstawą dalszych prac Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE i innych stron.

Członkowie

Sieć liczy obecnie 37 członków:

  • 28 członków wyznaczonych przez państwa członkowskie
  • 9 instytucji szkolnictwa wyższego wyznaczonych przez Komisję Europejską
Tabela przedstawiająca 37 członków
Państwo Instytucja

Austria

Uniwersytet Sztuki Stosowanej w Wiedniu

Belgia

Uniwersytet w Mons

Uniwersytet Nauk Stosowanych UCLL

Bułgaria

Uniwersytet Tracki w Starej Zagorze

Uniwersytet Techniczny w Gabrowie

Chorwacja

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zagrzebiu

Cypr

Uniwersytet Cypryjski

Czechy

Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach 

Dania

Uniwersytet Południowej Danii

Duński Uniwersytet Techniczny

Estonia

Uniwersytet Talliński

Finlandia

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kajaani

Uniwersytet Aalto

Francja

Uniwersytet w Caen

Niemcy

Politechnika w Akwizgranie

Uniwersytet Techniczny w Monachium

Grecja

Uniwersytet Demokryta w Tracji

Węgry

Uniwersytet Sztuk i Projektowania im. Moholy-Nagy

Irlandia

Uniwersytet w Dublinie

Trinity College Dublin

Włochy

Uniwersytet w Brescii

Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji

Łotwa

Ryski Uniwersytet Techniczny

Litwa

Wileński Uniwersytet Techniczny

Luksemburg

Uniwersytet Luksemburski

Malta

Malta College of Arts, Science and Technology

Holandia

Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Uniwersytet Techniczny w Delfcie

Polska

Uniwersytet Warszawski

Portugalia

Uniwersytet w Aveiro

Rumunia

Uniwersytet Transylwański w Braszowie

Uniwersytet Techniczny w Kluż-Napoce

Słowacja

Uniwersytet Techniczny w Koszycach

Słowenia

Univerza na Primorskem

Hiszpania

Uniwersytet w Granadzie

Uniwersytet w Salamance (sekretariat sieci)

Szwecja

Uniwersytet w Malmö

Dlaczego utworzono sieć?

Marija Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, ogłosiła utworzenie sieci na pierwszym europejskim szczycie poświęconym edukacji i innowacji:

 

Chcemy, aby Europa dysponowała niezbędną pulą talentów, aby przewodzić następnej fali innowacji w najbardziej zaawansowane technologie. Aby osiągnąć ten cel, musimy działać na poziomie podstawowym, średnim i uniwersyteckim.

Sieć powinna działać na rzecz dzielenia się pomysłami i wzajemnego uczenia się, mobilizując sektor szkolnictwa wyższego i stanowiąc punkt wyjścia dla realizacji Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych oraz Nowego europejskiego planu na rzecz innowacji.

Instytucje szkolnictwa wyższego zajmują wyjątkową pozycję na styku edukacji, badań naukowych i innowacji. Służą one społeczeństwu i gospodarce oraz, obok europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji i europejskiej przestrzeni badawczej.

Work of the network

Meeting in Salamanca, September 2022

The network met in-person for the first time on 5-6 September 2022 in Salamanca, Spain.

Watch the video recordings of all panel presentations on the network's YouTube channel.

Education Summit, 1 December 2022

ENIHEI Report: Ten recommendations and one note on innovation in European Higher Education