Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Innovatiivisten korkeakoulujen eurooppalainen verkosto

Tämän korkeakoulujen verkoston tavoitteena on kehittää yhteistä innovatiivista pohdintaa siitä, miten korkea-asteen koulutus voi edistää innovointia. Verkosto julkistettiin kesäkuussa 2022 järjestetyssä ensimmäisessä Euroopan koulutuksen ja innovoinnin huippukokouksessa.
Koulutuksen ja innovoinnin pyöreän pöydän kokouksessa luonnosteltu kaaviokuva

Kaavion kuvaus

Yllä oleva kuva luonnosteltiin kesäkuussa 2022 ensimmäistä kertaa järjestetyn Euroopan koulutuksen ja innovoinnin huippukokouksen yhteydessä pidetyssä pyöreän pöydän keskustelussa. Se esittää yliopistojen, alueiden ja yksityisen sektorin yhteyksiä kaikkialla Euroopassa.

Siinä kuvataan yliopistojen tarvetta luoda yhteyksiä innovointialoihin, alueiden muodostamia elävien laboratorioiden, yliopistojen ja innovaatiokeskusten ekosysteemejä, opiskelijoita haastamassa oppilaitoksiaan lisäämään kumppanuuksia ja tutkimusta sekä yksityisen sektorin osaamistarpeita ja yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Innovatiivisten korkeakoulujen eurooppalaisen verkoston tehtävät

Innovatiivisten korkeakoulujen eurooppalaisen verkoston 37 jäsentä muodostavat foorumin, jolla ne vaihtavat tietoa, ajatuksia ja kokemuksia korkeakoulutuksen valmiuksista edistää innovaatiokulttuuria sekä kannustaa luovuuteen, yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen. 

Verkoston tavoitteena on

  • tukea eurooppalaista korkeakoulutusta, jotta se pystyy vastaamaan haasteeseen nostaa Eurooppa seuraavan innovaatioaallon maailmanlaajuiseksi johtajaksi
  • kehittää ideoita ja antaa suosituksia innovoinnin kannalta merkityksellisten toimien edistämiseksi
    • Eurooppalaisessa yliopistostrategiassa (elävät laboratoriot, opiskelijoiden yrityshautomot, kestävät ja houkuttelevat urat, Erasmus+ -harjoittelu, vihreät kylät, naisten osuuden lisääminen STEAM-aineissa ja paljon muuta) 
    • uuden Euroopan innovaatio-ohjelman ”osaajat”-pilarissa (erityisesti aloite vaalia, houkutella ja säilyttää syväteknologian osaajia)
  • laatia suositusraportti, joka esitellään joulukuussa 2022 järjestettävässä koulutushuippukokouksessa ja joka toimii perustana Euroopan komission, EU-maiden ja muiden osapuolten tulevalle työlle.

Jäsenet

Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 37 jäsentä:

  • 28 EU-maiden nimittämää jäsentä
  • 9 Euroopan komission nimeämää korkeakoulua
Taulukko jäsenistä
Maa Oppilaitos

Itävalta

The University of Applied Arts Vienna

Belgia

University of Mons

UCLL University of Applied Sciences

Bulgaria

Trakia University of Stara Zagora

Technical University of Gabrovo

Kroatia

Zagreb University of Applied Sciences

Kypros

University of Cyprus

Tšekki

University of South Bohemia in České Budějovice 

Tanska

University College South Denmark

Technical University of Denmark

Viro

Tallinn University

Suomi

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Aalto-yliopisto

Ranska

University of Caen

Saksa

RWTH Aachen University

Technical University of Munich

Kreikka

Democritus University of Thrace

Unkari

Moholy-Nagy University of Art and Design

Irlanti

Dublin City University

Trinity College Dublin

Italia

University of Brescia

Ca' Foscari University of Venice

Latvia

Riga Technical University

Liettua

Vilnius TECH University

Luxemburg

University of Luxembourg

Malta

Malta College of Arts, Science and Technology

Alankomaat

Erasmus University Rotterdam

Delft University of Technology

Puola

Warsaw University

Portugali

University of Aveiro

Romania

Transilvania University of Brasov

Technical University Cluj Napoca

Slovakia

Technical University of Kosice

Slovenia

University of Primorska

Espanja

University of Granada

University of Salamanca (verkoston sihteeristö)

Ruotsi

Malmö University

Miksi verkosto perustettiin

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari Mariya Gabriel ilmoitti verkoston perustamisesta ensimmäisessä Euroopan koulutuksen ja innovoinnin huippukokouksessa:

 

Haluamme, että Euroopalla on tarpeellinen osaajareservi johtamassa seuraavaa syväteknologian innovaatioaaltoa. Tätä tavoitetta on edistettävä jo peruskoulussa ja jatkettava toisen asteen kautta aina yliopistotasolle saakka.

Verkoston tarkoituksena on kokoontua jakamaan ideoita ja oppimaan toinen toisiltaan. Haluamme aktivoida korkeakoulusektorin ja toimia keihäänkärkenä eurooppalaisen yliopistostrategian ja uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman täytäntöönpanossa.

Korkeakouluilla on ainutlaatuinen asema koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin risteyskohdassa. Ne palvelevat sekä yhteiskuntaa että taloutta ja ovat ratkaisevassa asemassa eurooppalaisen koulutusalueen, eurooppalaisen tutkimusalueen ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen luomisessa.

Work of the network

Meeting in Salamanca, September 2022

The network met in-person for the first time on 5-6 September 2022 in Salamanca, Spain.

Watch the video recordings of all panel presentations on the network's YouTube channel.

Education Summit, 1 December 2022

ENIHEI Report: Ten recommendations and one note on innovation in European Higher Education