Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europees netwerk van innovatieve instellingen voor hoger onderwijs (ENIHEI)

In dit netwerk van hogeronderwijsinstellingen wordt op collectieve en innovatieve wijze nagedacht over hoe het hoger onderwijs innovatie kan aansturen. Het netwerk werd voor het eerst aangekondigd tijdens de eerste Europese onderwijs- en innovatietop in juni 2022.
Een whiteboardposter gemaakt tijdens een rondetafelvergadering over onderwijs en innovatie

Beschrijving afbeelding

Bovenstaande afbeelding is een doodle die is gecreëerd tijdens de rondetafelconferentie over onderwijs en innovatie van juni 2022 tijdens de eerste Europese onderwijs- en innovatietop. De afbeelding toont hoe universiteiten, regio’s en de particuliere sector in heel Europa onderling met elkaar verbonden zijn.

Hieruit blijkt hoe universiteiten contact moeten onderhouden met innovatiesectoren, hoe regio’s ecosystemen van levende laboratoria, universiteiten en innovatiecentra vormen, hoe studenten hun instellingen aanzetten om meer partnerschappen aan te gaan en studierichtingen te organiseren, en hoe de particuliere sector vaardigheden categoriseert en met universiteiten samenwerkt.

Wat doet het ENIHEI?

De 37 leden van het Europees netwerk van innovatieve instellingen voor hoger onderwijs (ENIHEI) vormen een forum voor de uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen over hoe het hoger onderwijs een innovatiecultuur kan bevorderen en creativiteit, ondernemerschap en talent kan bevorderen. 

De rol van dit netwerk is:

  • het Europese hogeronderwijsstelsel te ondersteunen bij de uitdaging om Europa tot wereldleider in de volgende innovatiegolf te maken
  • ideeën te ontwikkelen en aanbevelingen te doen over hoe de innovatiegerelateerde acties kunnen worden bevorderd
    • in de Europese strategie voor universiteiten (levende laboratoria, studentenincubatoren, duurzame en aantrekkelijke loopbanen, Erasmus+-stages, groene dorpen, manifest betreffende vrouwen in STEAM-manifest, en meer) 
    • binnen de pijler “talent” van de nieuwe Europese innovatieagenda (met name het initiatief om deeptech-talenten te stimuleren, aan te trekken en te behouden)
  • een verslag met aanbevelingen op te stellen dat tijdens de onderwijstop in december 2022 zal worden gepresenteerd en dat als basis zal dienen voor verdere werkzaamheden van de Europese Commissie, de EU-lidstaten en andere partijen

Leden

Het netwerk telt momenteel 37 leden:

  • 28 door de lidstaten aangewezen leden
  • 9 door de Europese Commissie aangewezen instellingen voor hoger onderwijs
Tabel met de 37 leden
Land Instelling

Oostenrijk

Universiteit voor toegepaste kunsten van Wenen

België

Universiteit van Bergen

UCLL Hogeschool voor toegepaste wetenschappen

Bulgarije

Trakia-universiteit van Stara Zagora

Technische Universiteit van Gabrovo

Kroatië

Universiteit voor toegepaste wetenschappen van Zagreb

Cyprus

Universiteit van Cyprus

Tsjechië

Universiteit van Zuid-Bohemen in České Budějovice 

Denemarken

Universiteitscollege van Zuid-Denemarken

Technische Universiteit van Denemarken

Estland

Universiteit van Tallinn

Finland

Universiteit voor toegepaste wetenschappen van Kajaani

Aalto-Universiteit

Frankrijk

Universiteit van Caen

Duitsland

RWTH Aachen-hogeschool

Technische Universiteit van München

Griekenland

Democritus-universiteit van Thracië

Hongarije

Moholy-Nagy-universiteit voor kunst en design

Ierland

Dublin City-universiteit

Trinity College van Dublin

Italië

Universiteit van Brescia

Ca’ Foscari-universiteit van Venetië

Letland

Technische Universiteit van Riga

Litouwen

Technische Universiteit van Vilnius

Luxemburg

Universiteit van Luxemburg

Malta

College voor letteren, wetenschap en technologie van Malta

Nederland

Erasmus Universiteit Rotterdam

Technische Universiteit Delft

Polen

Universiteit van Warschau

Portugal

Universiteit van Aveiro

Roemenië

Transilvania-universiteit van Brașov

Technische Universiteit van Cluj Napoca

Slowakije

Technische Universiteit van Košice

Slovenië

Universiteit van Primorska

Spanje

Universiteit van Granada

Universiteit van Salamanca (secretariaat van het netwerk)

Zweden

Universiteit van Malmö

Waarom is het netwerk opgericht?

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, kondigde het netwerk aan tijdens de eerste Europese onderwijs- en innovatietop:

 

We willen dat Europa over de nodige talentenpool beschikt om het voortouw te nemen in de nieuwe golf van deeptech-innovatie. We moeten daartoe werken op het niveau van het basis-, middelbaar en universitair onderwijs.

De leden komen samen in het netwerk om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren, de sector van het hoger onderwijs te mobiliseren en als speerpunt te fungeren bij de uitvoering van de Europese strategie voor universiteiten en de nieuwe Europese innovatieagenda.

De instellingen voor hoger onderwijs spelen een unieke rol op het kruispunt van onderwijs, onderzoek en innovatie. Zij dienen de samenleving en de economie en spelen een cruciale rol bij de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte en de Europese Onderzoeksruimte, naast de Europese Hogeronderwijsruimte.

Work of the network

Meeting in Salamanca, September 2022

The network met in-person for the first time on 5-6 September 2022 in Salamanca, Spain.

Watch the video recordings of all panel presentations on the network's YouTube channel.

Education Summit, 1 December 2022

ENIHEI Report: Ten recommendations and one note on innovation in European Higher Education