Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE ištekliai

Ištekliai mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams, politikos formuotojams, nacionalinėms ir (arba) regioninėms švietimo institucijoms ir mokslininkams.

Šiame puslapyje

SELFIE naudojimo gairės

Process

SELFIE turinys: klausimynai ir ataskaitos

Savianalizės ir veiksmų gairės

SELFIE pagalbinis pedagoginių inovacijų priemonių rinkinys (SELFIE PTK)

Išsamus dokumentų rinkinys, skirtas padėti mokykloms parengti SELFIE paremtą veiksmingo skaitmeninio amžiaus mokymosi veiksmų planą. Jame žingsnis po žingsnio pateikiamos gairės ir šablonai, skirti

  • pasirengti SELFIE procedūrai, peržiūrėti rezultatus ir nustatyti prioritetus bei tikslus,
  • parengti, įgyvendinti ir įvertinti SELFIE paremtą veiksmų planą.

Galimos kalbos: anglų, graikų, italų, suomių, estų

Susipažinkite su priemonių rinkiniu

Kursai. Parenkite savo mokyklos skaitmeninį planą

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Atviras internetinis kursas, kurį galima sekti savarankiškai pasirinktu tempu, padedantis mokytojams, mokyklų vadovams ir mokykloms parengti savo skaitmeninio švietimo veiksmų planus.

Susipažinkite su šiuo kursu

Skaitmeninių veiksmų plano vadovas

Ispanijos švietimo ir profesinio rengimo ir mokymo ministerijos parengtas skaitmeninio švietimo veiksmų plano vadovas („Plan Digital de Centro“). Juo siekiama padėti mokykloms pasirengti skaitmeninės transformacijos procesui parengiant savo skaitmeninio švietimo veiksmų planus (ispanų kalba).

Parsisiųsdinkite Skaitmeninio veiksmų plano vadovą [pdf] (ispanų k.)

Techninė parama nustatant ir naudojant SELFIE

Ieškote kažko kito?

Drąsiai kreipkitės į mus.