Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Felsőoktatás a migránsok és a menekültek számára

Áttekintés

A Bizottság a migránsok és a menekültek oktatása területén projekteket finanszíroz és terjeszti a bevált gyakorlatokat. A számos összehangolt kezdeményezés között – különösen az Unión kívülről érkezők esetében – nagy hangsúlyt kapnak a nyelvi készségek, valamint a képesítések elismerése.

Intézményeknek nyújtott támogatás

Az Erasmus+ program projektalapú támogatást nyújt a programban részt vevő országok felsőoktatási intézményei számára és a partnerországokban világszerte, többek között az olyan országokban, amelyek az Európába irányuló migráció fő kiindulási pontjainak számítanak. A felsőoktatási intézményeket különösen az alábbi két projekttípus érinti: 

Diákoknak nyújtott támogatás

Az Európai Bizottság 100 000 menekült és újonnan érkezett migráns számára nyújt online nyelvi támogatást. A kezdeményezés célja, hogy a helyi nyelv elsajátításának lehetősége révén segítse az érintetteket a befogadó ország társadalmába való beilleszkedésben. 

Ösztönző projektek

Az Erasmus+ számos ösztönző projektet kínál a felsőoktatás és a menekültügy területén. Ezek az Erasmus+ projekteredményeit bemutató platformon keresztül érhetők el. A platform számos olyan projektre vonatkozó információt tartalmaz, amelyek a közelmúltban segítették a migránsok és a menekültek integrációját az EU-ban.

Az alábbiakban pedig néhány példa a Bizottság által támogatott olyan projektekre, melyek célja, hogy elősegítsék a menekültek képesítéseinek elismerését: 

  • Az ENIC-NARIC elismeréssel foglalkozó szakembereknek szóló útmutatója segítséget nyújt a menekültek által bemutatott képesítések elismeréséhez;
  • A felsőoktatási intézmények európai elismerési kézikönyve az elismeréssel foglalkozó szakembereknek szóló útmutató, amelyet az európai elismerési térségre (EET) irányuló projekt keretében dolgoztak ki. A kézikönyv közös normákat és egyértelmű iránymutatásokat határoz meg a külföldi képesítések elismerésének valamennyi aspektusára vonatkozóan. Célja, hogy olyan gyakorlati eszközt biztosítson a felsőoktatási intézmények elismeréssel foglalkozó szakemberei számára, amely iránymutatást nyújt a lisszaboni elismerési egyezmény elveinek alkalmazásával kapcsolatban, ideértve a menekültek képesítéseinek elismerését is;
  • A dolgozni vagy tanulmányokat folytatni kívánó menekült diákok és diplomások tanulmányainak elismerésére vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos információk;
  • Egy olyan eszköztár, amely segítséget nyújt az elismeréssel foglalkozó szakembereknek ahhoz, hogy a menekültek képesítéseinek elismerése méltányos és egyszerűsített eljárások alapján történjen. Az eszköztár bemutatja az érintett harmadik országok oktatási rendszereit, továbbá e-tanulási modulokat kínál, és hatékony eljárások bevezetésére vonatkozó részletes iránymutatásokat tartalmaz; 
  • A menekültekkel és az elismeréssel foglalkozó REACT projektben – amely egy szintén az Erasmus+ program keretében finanszírozott nyomonkövetési projekt – az ENIC-NARIC európai és kanadai elismerési irodái, a kiválasztott európai felsőoktatási intézmények, az Európai Egyetemek Szövetsége, az Európai Diákunió, valamint a menekültek számára nyílt felsőoktatást biztosító KIRON vesznek részt. 

Kutatóknak nyújtott támogatás

Az EU Horizont 2020 programjának Marie Skłodowska-Curie-cselekvései (MSCA) állampolgárságtól függetlenül kiváló minőségű európai képzési és karrierfejlesztési lehetőségeket kínálnak a PhD- vagy posztdoktori képesítést megszerezni kívánó kutatók számára. 

A lakóhelyüket elhagyni és tanulmányaikat megszakítani kényszerült – például menekültstátusszal rendelkező – kutatóknak különféle programelemek állnak rendelkezésére:

  • a karrier-újraindítási (CAR) panel, amely a posztdoktori kutatókat támogatja kutatói pályájuk Európában történő folytatásában. Ez a panel azokat a kutatókat célozza, akik valamilyen okból legalább egy évig kimaradtak a kutatásból. További részletek a pályázati útmutatóban találhatók;
  • a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések támogathatósági kritériumai, amelyek célja, hogy mérsékeljék a finanszírozás terén az olyan kutatókat érő hátrányokat, akik a menekültstátusz kérelmezésének idejére felfüggesztették kutatói tevékenységüket. A menekültstátusz megadására várva a fogadó szervezet országában eltöltött idő nem fog beleszámítani a „tartózkodási vagy tevékenységi időszakba”. Ez lehetővé teszi a menekült kutatók számára, hogy az őket fogadó országban a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében egyéni ösztöndíjra pályázzanak;
  • a doktori fokozat előtti és posztdoktori képzést nyújtó szervezeteket olyan tevékenységek biztosítására ösztönzik, amelyek javítják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült kutatók beilleszkedésének esélyeit.

2019. szeptember 1-jétől az MSCA program keretében finanszírozásban részesül egy, a kiszolgáltatott kutatók támogatására irányuló koordinációs és támogatási cselekvés. Az „InSPIREurope” projekt célja egy, a kiszolgáltatott kutatókkal foglalkozó, egész Európára kiterjedő koordinált ágazatközi szövetség létrehozása, amely Európa-szerte megkönnyíti a kulcsfontosságú érdekelt felek közötti transznacionális együttműködést annak érdekében, hogy bővüljenek a kiszolgáltatott kutatók lehetőségei a tudományos és egyéb területeken. 

A Marie Skłodowska-Curie-cselekvések ezenkívül több olyan kutatási projektet is finanszíroznak, amelyek célja a kényszerű migrációra vonatkozó ismereteink elmélyítése.