Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Povećanje privlačnosti EU-a za strane studente

Kako Komisija promiče visoko obrazovanje u Europi

Studenti i istraživači iz drugih dijelova svijeta mogu pridonijeti rastu i konkurentnosti gospodarstva EU-a znanjem i vještinama stečenima u Europi. Združeni magistarski studiji Erasmus Mundus stipendijama koje financira EU privlače najbolje studente iz cijelog svijeta da upisuju vrhunske zajedničke programe koji im omogućuju studiranje na dva europska visoka učilišta ili više njih.

Studiranje u Europi 

Mnoge europske zemlje aktivno promiču svoju ponudu visokog obrazovanja. Komisijina inicijativa Studiranje u Europi platforma je za promicanje sustava visokog obrazovanja i visokih učilišta u europskim zemljama i informiranje o njima. Ta platforma i njezine aktivnosti na društvenim mrežama pomažu studentima da se odluče u kojem će dijelu Europe studirati i da lakše odaberu programe, uključujući one koji su možda manje poznati izvan Europe. 

Osim toga, inicijativa Studiranje u Europi omogućuje EU-u i europskim zemljama pojedinačno da sudjeluju na sajmovima studija diljem svijeta radi promicanja visokog obrazovanja u Europi. Komisija i s nacionalnim agencijama diljem Europe razmjenjuje rasporede aktivnosti i ideje o tome kako da europsko visoko obrazovanje postane vidljivije.

Bivši studenti 

Organizacije bivših studenata aktivni su ambasadori europskog visokog obrazovanja u svojim matičnim zemljama. One sudjeluju na sajmovima studija i sličnim događanjima te šire informacije o mogućnostima studiranja ili istraživanja u Europi; na primjer, u okviru programa Erasmus+

Komisija podupire Udruženje studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA), koje je dokaz da bivši studenti mogu imati i veću ulogu te razvijati i prenositi svoje vještine i/ili akademsko znanje kroz aktivnosti umrežavanja. Nove udruge bivših studenata osnivaju se i u drugim regijama (zasad na zapadnom Balkanu i u Africi).