Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digital utbildning

EU bidrar till att utveckla ett högpresterande europeiskt digitalt utbildningsekosystem och vill stärka allmänhetens kompetens och färdigheter med tanke på den digitala omställningen.

Lär dig mer om digital utbildning

Slide

Vad gör EU inom digital utbildning?

Gratis självskattningsverktyg

Det finns tre verktyg om digitala färdigheter inom utbildning: Selfie, Selfie för lärare och Selfie för arbetsförlagt lärande.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för digital utbildning.

Gå med i nätverket!

Plattformen för digital utbildning

Plattformen främjar närmare samarbete och dialog mellan aktörer inom digital utbildning. Upptäck plattformen för digital utbildning

DigComp

Det här metodnätverket arbetar för att uppdatera referensramen för digital kompetens. Gå med i DigComp-nätverket

Selfie-nätverket

Bli medlem av Selfie-nätverket på Linkedin och diskutera med andra som använder verktyget. Gå med i Selfie-nätverket

Nätverket för Selfie för lärare

Gå med i nätverket DigCompEdu för att diskutera och interagera med andra pedagoger om Selfie för lärare, dess metodram och tillhörande resurser. Gå med i DigComp-nätverket

 

Vill du delta?

Hackaton om digital utbildning

Vid DigiEduHack kan vem som helst från hela världen hjälpa till och lösa problem som rör digital utbildning. Läs mer om hackarmaratonet

EU:s kodvecka

EU:s kodvecka är ett gräsrotsinitiativ som på ett roligt sätt sprider kodning och digitala kunskaper till alla. Se vilka evenemang som anordnas under EU:s kodvecka