Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Siekti, kad ES būtų patrauklesnė užsienio studentams

Kaip Komisija skatina aukštąjį mokslą Europoje

Studentai ir tyrėjai iš ES nepriklausančių šalių gali prisidėti prie ekonomikos augimo ir konkurencingumo turėdami Europoje įgytų žinių ir įgūdžių. Pagal „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas skiriamos ES finansuojamos stipendijos geriausiems studentams iš viso pasaulio, suteikiant jiems galimybę dalyvauti aukščiausios kokybės bendroje programoje ir studijuoti dviejose ar daugiau Europos aukštojo mokslo įstaigose.

Studijuok Europoje 

Daugelis Europos šalių aktyviai reklamuoja savo aukštojo mokslo sistemas. Komisijos iniciatyva „Studijuok Europoje“ suteikia platformą, kurioje skatinama studijuoti šiose šalyse ir pateikiama informacija apie Europos šalių aukštojo mokslo sistemas ir įstaigas. Platforma ir jos vykdoma veikla socialinėje žiniasklaidoje padeda studentams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl studijų krypčių ir programų visoje Europoje, įskaitant ir tas, kurios galbūt mažiau žinomos už ES ribų. 

Be to, iniciatyva „Studijuok Europoje“ ES ir atskiroms Europos šalims suteikiama galimybė dalyvauti viso pasaulio studijų mugėse ir reklamuoti Europos aukštąjį mokslą. Komisija taip pat palaiko tinklaveikos ryšius su visos Europos nacionalinėmis agentūromis, dalijasi studijų programomis ir idėjomis, kaip padidinti Europos aukštojo mokslo regimumą.

Absolventai 

Absolventų organizacijos yra aktyvios Europos aukštojo mokslo ambasadorės savo gimtosiose šalyse. Jos dalyvauja studijų mugėse bei renginiuose ir skleidžia informaciją apie galimybes studijuoti ar atlikti mokslinius tyrimus Europoje, pavyzdžiui, pagal programą „Erasmus +“

Komisija remia programos „Erasmus +“ studentų ir absolventų aljansą, ESAA (angl. Erasmus+ Student and Alumni Alliance), kuris pripažįsta daug svarbesnį vaidmenį, kurį gali atlikti absolventai, įgydami profesinių įgūdžių ir (arba) akademinių žinių bei jais dalindamiesi vykdant tinklaveiką. Taip pat kuriamos naujos absolventų asociacijos kituose regionuose (kol kas sukurtos Vakarų Balkanuose ir Afrikoje).