Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Podjetništvo v izobraževanju

Kako EU spodbuja podjetniško izobraževanje

Podjetnostne spretnosti so pomembne za državljane EU, in sicer tako za njihov osebni kot poklicni razvoj. Podjetniško izobraževanje ima ključno vlogo za zagotovitev konkurenčnosti Evrope in njeno stalno gospodarsko rast.

Izobraževanje v podjetništvu kot ključna kompetenca spodbuja državljane EU k podjetnosti in oblikovanju inovativnih rešitev za družbene probleme in razvoj proizvodov s socialno-ekonomsko dodano vrednostjo.

Podjetništvo podpirajo številni ukrepi v okviru programa Erasmus+, namenjeni vsem, ki študirajo, se usposabljajo in sodelujejo v projektih strateškega partnerstva v tujini. EU je pripravila smernice v podporo podjetništvu na področju izobraževanja in usposabljanja.

Poleg tega je oblikovala več orodij v podporo razvoju podjetniške miselnosti med državljani EU, denimo pobudo HEInnovate za visokošolske institucije.