Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poduzetništvo u obrazovanju

Što EU čini u svrhu promicanja poduzetničkog obrazovanja?

Poduzetništvo je vrijedna vještina za osobni i profesionalni razvoj građana EU-a. Poduzetničko obrazovanje važno je za konkurentnost i stalni rast europskog gospodarstva.

Promicanjem poduzetništva kao ključne kompetencije u obrazovanju građani EU-a potiču se da budu poduzetni, osmišljavaju inovativna rješenja društvenih problema i oblikuju proizvode s dodanom socioekonomskom vrijednošću.

Poduzetništvo se podupire nizom aktivnosti u okviru programa Erasmus+ namijenjenih osobama koje studiraju, osposobljavaju se i sudjeluju u projektima strateškog partnerstva u inozemstvu. EU je izradio niz smjernica za potporu poticanju poduzetništva u obrazovanju i osposobljavanju.

Osim toga, izrađen je niz alata za potporu razvoju poduzetničkog duha među građanima EU-a, među kojima je i alat HEInnovate za visoka učilišta.