Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Over het onderwijsbeleid

EU-steun voor het basis- en middelbareschoolbeleid

De Europese Commissie steunt nationale initiatieven op twee manieren:

  • Zij werkt nauw samen met de nationale beleidsmakers om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun beleid en stelsel voor lager en middelbaar onderwijs, en volgt in het kader van het Europees semester de vooruitgang ten aanzien van de doelstellingen. Zij verzamelt en deelt informatie en analyses, en moedigt de uitwisseling van informatie over de beleidsontwikkeling en beleidsaanpak aan, onder meer binnen de ET 2020-werkgroepen. Sinds 2016 beschikt de Werkgroep Scholen over een ruim mandaat om de governance van schoolopleidingsstelsels te ontwikkelen teneinde de kwaliteit van duurzame innovatie en inclusie te verhogen.
  • Via het Erasmus+-programma levert de Commissie een forse bijdrage aan Europese samenwerkingsprojecten ter bevordering van de mobiliteit van leerkrachten en leerlingen.

Prioriteiten

De ministers van onderwijs van de EU-landen hebben de volgende prioriteiten bepaald:

  • Alle leerlingen moeten sleutelcompetenties voor een leven lang leren ontwikkelen. Dit kan worden ondersteund door de curricula te evalueren en te herzien, het onderwijzend personeel bij te scholen en de beschikbaarheid en de toepassing van kwalitatief hoogstaande leermiddelen te verbeteren.
  • Elke leerling moeten hoogwaardige leerervaringen worden geboden, en onderwijs en opvang voor jonge kinderen moet ruimer beschikbaar zijn.
  • Op school moeten leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, waaronder migranten, een betere ondersteuning krijgen, en voortijdig schoolverlaten moet worden bestreden.
  • Leerkrachten, schoolleiders en opleiders van leerkrachten moeten meer steun krijgen, onder meer in de vorm van permanente nascholing en flexibele en aantrekkelijke carrièremogelijkheden.
  • De kwaliteitsborging moet worden verbeterd, zodat scholen doeltreffender, eerlijker en efficiënter bestuurd worden en de mobiliteit van leerkrachten en opleiders wordt vergemakkelijkt.

De Commissie heeft het kader voor Europese beleidssamenwerking ( ET 2020) gecreëerd om de samenwerking bij het opbouwen van beste praktijken op het gebied van onderwijs en opleiding te bevorderen. Zij maakt ook regelmatig studies over de situatie in heel Europa om de voortgang te volgen met betrekking tot de ontwikkeling en hervorming van onderwijs- en opleidingsstelsels.

De toekomst van het basis- en middelbareschoolbeleid in de EU

De mededeling over een goede start in het leven dankzij ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs levert de onderbouwing en suggesties voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en de inclusiviteit van het schoolonderwijs, de competenties van leerkrachten en schoolleiders, en het besturen van de school. Het begeleidende werkdocument bevat de onderbouwing van de voorstellen uit de mededeling.

In haar mededeling Bouwen aan een sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en cultuur heeft zij een tweede reeks initiatieven voorgesteld. Dit geeft aan hoe belangrijk zij dit beleid vindt voor de toekomst van Europa.

Daarnaast heeft zij in de mededeling over het versterken van de Europese identiteit via onderwijs en cultuur haar visie op een Europese onderwijsruimte geschetst. Hierin staat dat mobiliteit, erkenning van diploma’s en studieperiodes in het buitenland, het leren van talen, crèches en kleuteronderwijs, het beroep van leerkracht, en innovatie en digitale technologieën de belangrijkste gebieden voor samenwerking in EU-verband zijn.