Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālā izglītība: bezmaksas pašizvērtējuma rīki

Pašizvērtējuma rīku “SELFIE” (tostarp WBL moduli), kas palīdz novērtēt digitālās kompetences izglītībā, un “SELFIE for TEACHERS” pārvalda Eiropas Komisija, un tie ir pieejami bez maksas visās ES oficiālajās valodās.

Bezmaksas rīki skolām un skolotājiem