Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Despre politica educațională

Sprijinul UE pentru politica școlară

Comisia sprijină eforturile depuse la nivel național prin două mijloace principale:

  • colaborează îndeaproape cu factorii de decizie politică de la nivel național pentru a îi sprijini în elaborarea de politici și sisteme de educație școlară, inclusiv în monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor în cadrul semestrului european. Comisia colectează și partajează informații și analize și încurajează schimbul de opinii privind dezvoltarea de politici și abordări. O modalitate este prin intermediul grupurilor de lucru ET 2020. Din 2016, Grupul de lucru privind școlile a primit un mandat extins pentru a dezvolta guvernanța sistemelor de învățământ cu scopul de a promova o calitate mai ridicată prin stimularea inovării și a incluziunii.
  • Prin programul Erasmus+, Comisia oferă contribuții semnificative la proiectele de cooperare europeană care promovează mobilitatea profesorilor și a elevilor.

Domenii prioritare

Miniștrii educației din țările UE au identificat următoarele domenii prioritare:

  • Toți elevii ar trebui să își dezvolte competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: în acest sens, pot fi luat diverse măsuri, cum ar fi regândirea și evaluarea programelor de învățământ, formarea personalului didactic și îmbunătățirea disponibilității și utilizării de instrumente și resurse educaționale de bună calitate.
  • Fiecare elev ar trebui să beneficieze de experiențe de înaltă calitate în materie de învățare, iar serviciile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari ar trebui să fie disponibile pe o scară mai largă.
  • Sprijinul pentru cursanții cu nevoi educaționale speciale, inclusiv pentru migranții care sosesc în UE, trebuie să fie îmbunătățit la nivel de școală, iar rata de părăsire timpurie a școlii ar trebui să fie redusă.
  • Cadrele didactice, directorii de școli și formatorii de cadre didactice trebuie să primească mai mult sprijin, inclusiv oportunități continue de dezvoltare profesională și opțiuni de carieră flexibile și atractive.
  • Garantarea calității ar trebui dezvoltată în continuare pentru a asigura o guvernanță mai eficace, echitabilă și eficientă a educației școlare și pentru a facilita mobilitatea celor care urmează și furnizează cursuri de educație și formare.

Comisia a instituit un cadru de cooperare în materie de politică europeană (ET 2020) pentru a încuraja cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea de bune practici în domeniul educației și formării. De asemenea, elaborează studii periodice cu privire la situația din întreaga Europă pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea și revizuirea sistemelor de educație și de formare.

Viitorul politicii școlare în UE

Comunicarea Comisiei privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață oferă dovezi și propune acțiuni pentru îmbunătățirea calității și a caracterului incluziv al educației școlare, a competențelor cadrelor didactice și ale directorilor unităților de învățământ, precum și a guvernanței școlare. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește această comunicare furnizează dovezi în sprijinul propunerilor formulate în cadrul acesteia.

În comunicarea sa intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, Comisia a propus un al doilea pachet de inițiative care să evidențieze rolul esențial al educației, tineretului și culturii în clădirea viitorului Europei.

În plus, Comunicarea Comisiei privind consolidarea identității europene prin educație și cultură prezintă viziunea pentru un spațiu european al educației. Aceasta identifică mobilitatea, recunoașterea diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate, învățarea limbilor străine, educația și îngrijirea copiilor preșcolari, profesia de cadru didactic, inovarea și tehnologiile digitale ca fiind domenii-cheie pentru cooperarea în domeniul educației școlare la nivelul UE.