Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eiropas tīkls absolventu gaitu apzināšanai

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas ekspertu grupas absolventu gaitu apzināšanas jautājumos (2018–2020) darbu un galīgajiem ieteikumiem un lai palīdzētu ES dalībvalstīm īstenot Padomes ieteikumu par absolventu gaitu apzināšanu, Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas tīklu absolventu gaitu apzināšanai.

Tīkla mērķi

Tīkls veicina sadarbību un pieredzes apmaiņu starp valstīm, kuras piedalās Eiropas iniciatīvā absolventu gaitu apzināšanai.

Tīkls sekmē sadarbību un līdzradīšanu,

  • nodrošinot savstarpējas mācīšanās iespējas absolventu gaitu apzināšanas sistēmu izstrādē un ieviešanā;
  • veidojot forumu diskusijām par Eiropas risinājumiem un kopīgu pieeju absolventu gaitu apzināšanai nepieciešamo datu vākšanai, apkopošanai un analīzei; kā arī
  • apkopojot plaša ieinteresēto personu loka speciālās zināšanas, lai atbalstītu ES dalībvalstis, kuras absolventu gaitu apzināšanai izstrādā un izmanto administratīvos datus un apsekojumu sistēmas.

Tīkla dalībnieki

Tīklu veido

  • ES dalībvalstu un EEZ valstu izvirzīti valsts absolventu gaitu apzināšanas kontaktpunkti;
  • pārstāvji no Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta (EAC ĢD), Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (EMPL ĢD), Eurostat, Kopīgā pētniecības centra (JRC) un Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop);
  • Eiropas līmeņa ieinteresētās personas un sociālie partneri, kas pārstāv studentus un augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības iestādes, pasniedzējus un darbiniekus.

Tīkla darbība

Eiropas Komisija ir izveidojusi atbalsta dienestu, kurš nodrošina dažādus pakalpojumus Eiropas tīklam absolventu gaitu apzināšanai.

Dienests katru gadu organizēs virkni pasākumu tīkla vajadzībām un tā ietvaros, tai skaitā rīkos ikgadēju sanāksmi visiem tīkla dalībniekiem, darba grupu tikšanās, tīmekļseminārus un savstarpējas mācīšanās pasākumus.

Tīkla 2022./2023. gada darba programmas ietvaros tiks organizēti šādi pasākumi:

  • Eiropas tīkla absolventu gaitu apzināšanai ikgadējā sanāksme 2022. gada 5. un 6. maijā (tiešsaistē);
  • savstarpējas mācīšanās pasākums “Administratīvo datu un apsekojumu apvienošana un sasaistīšana absolventu gaitu apzināšanā” 2022. gada 18. un 19. oktobrī Prāgā, Čehijā;
  • tīmekļseminārs “Kopīgā prakse un pieredze saistībā ar Eiropas apsekojumiem un datu aizsardzību” (pagaidu nosaukums) 2022. gada 7. decembrī (tiešsaistē);
  • tematiskās darba grupas, tai skaitā grupa par gatavošanos nākamajam Eiropas apsekojumam par augstākās izglītības iestāžu absolventiem. Pašreizējās darba programmas gaitā tiks veidotas arī citas grupas.

Dalība tīklā ir brīvprātīga, un tā dalībnieki tiek aicināti uzņemties atbildību par tīkla darbībām un lēmumiem.

Informatīvais biļetens

Esiet lietas kursā par tīkla norisēm un saņemiet jaunākās ziņas, informāciju un materiālus!

Saziņa

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tīklu vai Eiropas iniciatīvu absolventu gaitu apzināšanai, sūtiet mums pa e-pastu uz graduate-tracking-support-service@icf.com (atbalsta dienests) vai EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.