Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Цифрово образование: безплатни инструменти за самооценка

Инструментите за самооценка на цифровите компетентности в областта на образованието SELFIE (включително модула SELFIE WBL) и SELFIE for TEACHERS се поддържат от Европейската комисия и са достъпни безплатно на всички официални езици на ЕС.

Безплатни инструменти за училища и учители