Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropska mreža za spremljanje diplomantov

Evropska komisija je na podlagi dela in končnih priporočil strokovne skupine Evropske komisije za spremljanje diplomantov (2018–2020) vzpostavila evropsko mrežo za spremljanje diplomantov za podporo Evropski uniji in njenim državam članicam pri izvajanju priporočila Sveta o sledenju diplomantov.

Cilji mreže

Mreža spodbuja sodelovanje in vzajemno učenje držav, ki sodelujejo v evropski pobudi za spremljanje diplomantov.

Mreža spodbuja sodelovanje in soustvarjanje s:

  • priložnostmi za sodelovanje pri vzajemnem učenju pri oblikovanju in izvajanju sistemov za spremljanje diplomantov
  • zagotavljanjem foruma za razpravo in analizo evropskih rešitev ter skupnih pristopov k zbiranju, primerjanju in analiziranju podatkov o spremljanju diplomantov ter
  • združevanjem strokovnega znanja različnih deležnikov v podporo državam članicam EU, ki razvijajo in uporabljajo upravne podatke in sisteme za zbiranje podatkov za spremljanje diplomantov

Člani mreže

Mrežo sestavljajo

  • nacionalne referenčne točke za spremljanje diplomantov, ki jih imenujejo države članice EU in države EGP
  • predstavniki Evropske komisije, in sicer Generalnega direktorata za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC), Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL), Eurostata, Skupnega raziskovalnega središča (JRC) in Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)
  • deležniki na evropski ravni in socialni partnerji, ki zastopajo študente, visokošolske ustanove ter ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje, učitelje in delavce

Dejavnosti mreže

Evropska komisija je vzpostavila podporno službo, ki za evropsko mrežo za spremljanje diplomantov zagotavlja številne storitve.

Podporna služba z evropsko mrežo za spremljanje diplomantov vsako leto organizira vrsto dejavnosti za mrežo, vključno z letnim srečanjem za člane mreže, srečanji delovnih skupin, spletnimi seminarji in dejavnostmi vzajemnega učenja.

V okviru delovnega programa mreže za obdobje 2022/2023 bodo organizirane naslednje dejavnosti:

  • letno srečanje evropske mreže za spremljanje diplomantov, 5.–6. maj 2022 (po spletu)
  • dogodek vzajemnega učenja o „kombiniranju in povezovanju upravnih podatkov in raziskav za spremljanje diplomantov“, Praga, Češka, 18.–19. oktober 2022
  • spletni seminar o „skupnih praksah in izkušnjah v zvezi z evropskimi raziskavami in varstvom podatkov“ (delovni naslov), 7. december 2022 (po spletu)
  • tematske delovne skupine, vključno s skupino za „pripravo naslednje raziskave o visokošolskih diplomantih v Evropi“. Delovni program za obdobje 2022/23 predvideva ustanovitev dodatnih delovnih skupin.

Mreža deluje prostovoljno in spodbuja svoje člane, da prevzamejo odgovornost za dejavnosti mreže in sprejemajo samostojne odločitve.

Novice evropske mreže za spremljanje diplomantov

Se zanimate za zadnje novice, informacije in vire, pomembne za mrežo?

Stik z nami

Če želite izvedeti več o evropski mreži za spremljanje diplomantov, nam pišite na e-naslov graduate-tracking-support-service@icf.com (podporna služba) ali EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.