Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Švietimo ir mokymo statistika

Statistika yra pagrindinė politikos formuotojų, tyrėjų, žurnalistų, piliečių ir įmonių darbe ir kasdieniame gyvenime naudojama priemonė. Aukštos kokybės ir patikimų duomenų prieinamumas yra labai svarbus siekiant paremti įrodymais grindžiamą politikos formavimą ir veiksmingą Europos Sąjungos (ES) politikos vertinimą ir stebėseną.

Patikima statistika taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį kovojant su dezinformacijos sklaida viešose ir politinėse diskusijose. ES institucijos, įskaitant Europos Komisiją, rengia įvairaus pobūdžio politikos sričių, kuriose Sąjunga ir jos valstybės narės vykdo veiklą, statistiką.

Komisija taip pat rengia duomenų ataskaitas, pavyzdžiui, Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį, ir savo įrodymais pagrįstas analizes rengia remdamasi tarptautinių organizacijų partnerių parengtais statistiniais duomenimis, pavyzdžiui:

  • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautinio moksleivių vertinimo programos (PISA) rezultatais
  • Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos Tarptautinio kompiuterinio ir informavimo raštingumo tyrimo (ICILS) rezultatais

Tai leidžia palyginti Europos šalis ir regionus ir parengti tolesnio švietimo ir mokymo politikos plėtojimo rekomendacijas.

Europos Sąjungos statistika (Eurostatas)

Susipažinkite su Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) švietimo ir mokymo duomenimis.
Eurostato švietimo ir mokymo statistika

Prieiga prie Eurostato duomenų rinkinių ir vizualizacijų, skirtų statistiniams rodikliams, susijusiems su Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje lyginamaisiais standartais.
Eurostato duomenys apie 2020 m. švietimo ir mokymo strateginę programą („ET 2020“)

Programa „Erasmus+“ ir studentų judumas

Prieiga prie Europos Komisijos statistikos ir metinių ataskaitų apie ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje programą „Erasmus+“.
„Erasmus+“ statistika

Lyginamieji rodikliai, susiję su aukštųjų mokyklų studentų ir besimokančiųjų pirminio profesinio rengimo ir mokymo įstaigose judumu Europoje.
Europos Komisijos judumo suvestinė

Viešosios nuomonės duomenys (Eurobarometras)

Susipažinkite su Europos Komisijos viešosios nuomonės apie švietimą ir mokymą Europos Sąjungoje statistika.
„Eurobarometro“ švietimo ir mokymo viešosios nuomonės apklausos