Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europos absolventų karjeros stebėjimo tinklas

Remdamasi Europos Komisijos absolventų karjeros stebėjimo ekspertų grupės (2018–2020 m.) darbu ir galutinėmis rekomendacijomis, Europos Komisija sukūrė Europos absolventų karjeros stebėjimo tinklą, kad padėtų Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms įgyvendinti Tarybos rekomendaciją dėl absolventų karjeros stebėjimo.

Tinklo tikslai

Tinklu skatinamas Europos absolventų karjeros stebėjimo iniciatyvoje dalyvaujančių šalių bendradarbiavimas ir tarpusavio mokymasis.

Tinklas skatina bendradarbiavimą ir bendrą veiklą:

  • suteikdamas bendradarbiavimu grindžiamas galimybes mokytis vieniems iš kitų rengiant ir įgyvendinant absolventų karjeros stebėjimo sistemas;
  • sukurdamas forumą, skirtą Europos sprendimams ir bendriems absolventų karjeros stebėjimo duomenų rinkimo, lyginimo ir analizės metodams aptarti ir nagrinėti; taip pat
  • sutelkdamas įvairių suinteresuotųjų subjektų ekspertines žinias siekiant padėti ES valstybėms narėms, rengiančioms ir naudojančioms administracinius duomenis ir tyrimų sistemas absolventų karjeros stebėjimo tikslais.

Tinklo nariai

Tinklą sudaro:

  • ES valstybių narių ir EEE šalių paskirti nacionaliniai absolventų karjeros stebėjimo centrai;
  • Europos Komisijos – Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato (DG EAC), Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato (EMPL GD), Eurostato, Jungtinio tyrimų centro (JRC) ir Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) – atstovai;
  • Europos lygmens suinteresuotieji subjektai ir socialiniai partneriai, atstovaujantys studentams, aukštojo mokslo ir profesinio rengimo bei mokymo įstaigoms, mokytojams ir darbuotojams.

Tinklo veikla

Europos Komisija įsteigė paramos tarnybą, kuri teiks keleriopas paslaugas Europos absolventų karjeros stebėjimo tinklui.

Paramos tarnyba kasmet rengs įvairią Europos absolventų karjeros stebėjimo tinklui skirtą veiklą arba rengs ją drauge su tinklu, įskaitant metinį visų tinklo narių susitikimą, darbo grupių posėdžius, internetinius seminarus ir tarpusavio mokymosi veiklą.

Pagal 2022–2023 m. tinklo darbo programą bus rengiama ši veikla:

  • Europos absolventų karjeros stebėjimo tinklo metinis posėdis, 2022 m. gegužės 5–6 d. (nuotoliniu būdu);
  • tarpusavio mokymosi veikla tema „Administracinių duomenų ir absolventų karjeros stebėjimo tyrimų derinimas ir susiejimas“, Praha, Čekija, 2022 m. spalio 18–19 d.;
  • internetinis seminaras „Dalijimasis praktika ir patirtimi, susijusia su Europos apklausomis ir duomenų apsauga“ (darbinis pavadinimas), 2022 m. gruodžio 7 d. (nuotoliniu būdu);
  • teminės darbo grupės, įskaitant darbo grupę tema „Pasirengimas kitai Europos aukštojo mokslo absolventų apklausai“. Įgyvendinant 2022–2023 m. darbo programą bus sudarytos papildomos darbo grupės.

Tinklas veikia savanorišku pagrindu ir skatina savo narius prisiimti atsakomybę už tinklo veiklą ir sprendimus.

Europos absolventų karjeros stebėjimo tinklo naujienlaiškis

Sekite tinklo naujienas, informaciją ir išteklius:

Susisiekite!

Norėdami daugiau sužinoti apie tinklą arba Europos absolventų karjeros stebėjimo iniciatyvą, susisiekite su mumis e. paštu graduate-tracking-support-service@icf.com (paramos tarnyba) arba EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.