Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

An nós imeachta clárúcháin

Cén dóigh le clárú?

Tabhair do d’aire gur trí EU Login a bhainistítear rochtain ar SELFIE ón 21 Bealtaine 2024. Is é EU Login seirbhís fíordheimhniúcháin lárnach an Choimisiúin Eorpaigh.

Ní mór do mhúinteoir, ceannaire scoile nó ball foirne scoile eile do scoil a chlárú.

Níor cheart do scoláirí ná múinteoirí aonair clárú mar ní féidir leo SELFIE a úsáid i gcáil aonair.

Téigh chuig SELFIE chun do scoil a chlárú nó chun logáil isteach mar chomhordaitheoir scoile SELFIE.

Conas is féidir le múinteoirí agus daltaí páirt a ghlacadh ann?

Nuair a bheidh SELFIE socraithe do do scoil ag an gcomhordaitheoir scoile, seolfar naisc ina mbeidh na ceisteanna agus na ráitis atá le freagairt chuig múinteoirí, daltaí agus ceannairí na scoile.

Glacann sé 20-40 nóiméad le SELFIE a líonadh isteach.

Sonraí agus príobháideachas

Léigh faoi shonraí agus príobháideachas maidir le SELFIE