Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Próiseas clárúcháin

An dóigh le clárú

Is múinteoir, ceannaire scoile nó ball foirne eile a chaithfidh an scoil a chlárú.

Ní ceart do dhaltaí ná do mhúinteoirí clárú toisc nach ceadmhach dóibh SELFIE a úsáid ina gcáil mar dhaoine aonair.

Cláraigh an scoil

Cláraithe cheana?

Logáil isteach do chomhordaitheoirí scoile

Conas is féidir le múinteoirí agus daltaí páirt a ghlacadh ann?

Nuair a bheidh SELFIE socraithe do do scoil ag an gcomhordaitheoir scoile, seolfar naisc ina mbeidh na ceisteanna agus na ráitis atá le freagairt chuig múinteoirí, daltaí agus ceannairí na scoile.

Glacann sé 20-40 nóiméad le SELFIE a líonadh isteach.