Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Tuarascáil chríochnaitheach ghrúpa saineolaithe an Choimisiúin maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus an litearthacht dhigiteach a chur chun cinn tríd an oideachas agus an oiliúint

Tugtar le chéile sa tuarascáil na príomhléargais a thug Grúpa tiomnaithe Saineolaithe de chuid an Choimisiúin maidir le dul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus an litearthacht dhigiteach a chur chun cinn tríd an oideachas agus an oiliúint i ndáil leis na dúshláin agus na réitigh a d’fhéadfadh a bheith ann don réimse casta sin atá ag teacht chun cinn, chomh maith lena gcuid conclúidí agus moltaí sealadacha.

Irish