Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Bileog eolais – Treoirlínte do mhúinteoirí agus d’oideoirí chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis agus chun an litearthacht dhigiteach a chur chun cinn tríd an oideachas agus oiliúint

Tionscnamh suaitheanta den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach (2021-2027), tacaíonn na treoirlínte le múinteoirí agus le hoideoirí chun aghaidh a thabhairt ar ábhair phráinneacha na bréagaisnéise agus na litearthachta digití sa seomra ranga.

Available languages (1)

Irish