Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Om skolepolitik

EU's støtte til skolepolitikken

Kommissionen støtter den nationale indsats på to måder:

  • Den arbejder tæt sammen med nationale politikere for at støtte dem i udviklingen af skolepolitikker og -systemer, herunder overvågningen af fremskridtet mod bestemte mål i forbindelse med det europæiske semester. Kommissionen samler og deler information og analyser og tilskynder til udveksling af politikudvikling og -metoder. Det gør den bl.a. gennem ET2020-arbejdsgrupper. Siden 2016 har arbejdsgruppen om skoler haft et bredt mandat til at udvikle styringen af skolesystemerne for at forbedre kvaliteten gennem bæredygtig innovation og inklusion.
  • Gennem Erasmus+-programmet yder Kommissionen væsentlige bidrag til europæiske samarbejdsprojekter, som fremmer mobilitet for lærere og elever.

Prioriterede områder

EU-landenes undervisningsministre har valgt at prioritere følgende områder:

  • Alle elever skal udvikle nøglekompetencer for livslang læring. Det kan understøttes ved at ændre på udformningen af læseplaner og evaluering, udbyde kurser for skolepersonale og øge tilgængeligheden og anvendelsen af læringsværktøjer og -ressourcer af god kvalitet.
  • Alle elever skal have læringserfaringer af høj kvalitet, og der skal være bedre muligheder for førskoleundervisning og børnepasning.
  • Støtten til elever med særlige undervisningsbehov, herunder migranter til EU, skal forbedres på skoleniveau, og skolefrafaldet skal mindskes.
  • Lærere, skoleledere og pædagoger skal have mere støtte, herunder løbende muligheder for faglig udvikling og fleksible og attraktive karrieremuligheder.
  • Kvalitetssikringen skal udvikles yderligere for at fremme en mere effektiv og retfærdig forvaltning af skoleuddannelsen og øge lærere og pædagogers mobilitet.

Kommissionen har etableret et europæisk politisk samarbejde (ET 2020) for at fremme samarbejde om fastlæggelse af bedste praksis på uddannelsesområdet. Den foretager også jævnlige undersøgelser om situationen rundt om i Europa for at følge fremskridtet med udvikling og reform af uddannelsessystemerne.

Fremtiden for skolepolitik i EU

Kommissionens meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet fremlægger dokumentation og giver ideer til initiativer, der kan gøre skolerne bedre og mere inkluderende, herunder forbedre skolestyringen og undervisernes og skoleledernes kompetencer. Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene indeholder dokumentation til støtte for de forslag, der fremsættes i meddelelsen.

I sin meddelelse Opbygning af et stærkere Europa gennem en stærkere ungdoms-, uddannelses- og kulturpolitik har Kommissionen foreslået en ny pakke med initiativer, som understreger den vigtige rolle, som uddannelse, ungdom og kultur spiller i opbygningen af fremtidens Europas.

Derudover fremlægges der i Kommissionens meddelelsen om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur en vision for det europæiske uddannelsesområde. Her udpeges de højest prioriterede områder inden for samarbejdet om skoleuddannelse: mobilitet, gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og studieophold i udlandet, sprogundervisning, førskoleundervisning og børnepasning, læreruddannelsen, innovation og digitale teknologier.