Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

Informaci o nástroji SELFIE for TEACHERS

Nástroj SELFIE for TEACHERS provozuje Evropská komise. Patří mezi opatření, kterými Komise podporuje digitální kompetence a vzdělávání v digitálním věku.

Práce na tomto nástroji

SELFIE for TEACHERS je jednou ze 13 iniciativ akčního plánu digitálního vzdělávání Evropské komise. Cílem tohoto širšího akčního plánu je podpořit, aby se systémy vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU udržitelným a účinným způsobem adaptovaly na podmínky digitálního věku.

Informace o akčním plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027

Nástroj SELFIE for TEACHERS je založen na Evropském rámci digitálních kompetencí pedagogů. Před zprovozněním nástroje v říjnu 2021 probíhala pilotní fáze, jíž se zúčastnilo 4 000 učitelů.

Kontakt a aktualizace

Kontaktovat nás můžete e-mailem (pomocí odkazu).

Můžete také

Zkušenosti uživatelů

Jak tento nástroj využívají jiní učitelé?

Co říkají jiní učitelé

"It would be great to share aggregated data to help us define actions and goals at the school level."

"As a regional government, we can use the anonymous data to respond better to the needs of teachers and better learning for our students."

"SELFIE was very interesting for me. I appreciated having it in Lithuanian language. I saw my strengths and weaknesses."

“It is coming at exactly the right time. As we move post-COVID, we are asking how can we involve teachers more meaningfully in how they can build their digital capabilities and competence. A major challenge is knowing where they are at in terms of competence. This tool is really of benefit to teachers.”

"I got tips that helped me plan my activities in the next year."

Ochrana soukromí

Při používání nástroje SELFIE for TEACHERS jsou všechny vaše odpovědi anonymní a vaše personalizovaná zpráva se sdílí, pouze pokud si to přejete.

Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů pro nástroj SELFIE for TEACHERS