Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Evropská síť pro sledování uplatnění absolventů

Na základě práce a konečných doporučení skupiny odborníků Evropské komise pro sledování uplatnění absolventů (2018–2020) vytvořila Evropská komise na podporu členských států Evropské unie (EU) při provádění doporučení Rady na toto téma Evropskou síť pro sledování uplatnění absolventů.

Cíle sítě

Síť podporuje spolupráci a vzájemné učení zemí, které se účastní evropské iniciativy pro sledování uplatnění absolventů.

Síť podporuje spolupráci a společnou tvorbu prostřednictvím

  • příležitostí ke spolupráci pro vzájemné učení jak při koncipování, tak při zavádění systémů sledování uplatnění absolventů
  • vytvoření fóra pro diskusi a analýzu evropských řešení a společných přístupů ke shromažďování, porovnávání a analýze údajů ze sledování uplatnění absolventů a
  • propojení odborných znalostí široké škály zúčastněných stran s cílem podpořit ty členské státy EU, které vyvíjejí a využívají administrativní údaje a systémy průzkumů pro sledování uplatnění absolventů

Členové sítě

Tuto síť tvoří

  • národní referenční body pro sledování uplatnění absolventů jmenované členskými státy EU a zeměmi EHP
  • zástupci Evropské komise – Generálního ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC), Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL), Eurostatu, Společného výzkumného střediska (JRC) a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)
  • zúčastněné strany na evropské úrovni a sociální partneři zastupující studenty, vysokoškolské instituce a instituce odborného vzdělávání a přípravy, učitele a pracovníky ve vzdělávání

Činnost sítě

Evropská komise zřídila podpůrnou službu, která má poskytovat soubor služeb pro Evropskou síť pro sledování uplatnění absolventů.

Každý rok zorganizuje podpůrná služba řadu činností pro Evropskou síť pro sledování uplatnění absolventů a činností za její účásti, včetně každoročního zasedání všech členů sítě, schůzí pracovních skupin, webinářů a činností vzájemného učení.

V rámci pracovního programu sítě na období 2022/2023 budou uspořádány následující aktivity

  • výroční schůze sítě Evropské sítě pro sledování uplatnění absolventů, 5.–6. května 2022 (online)
  • vzájemné učení na téma „Kombinování a propojení administrativních údajů a průzkumů pro sledování uplatnění absolventů“, Praha, Česká republika, 18.–19. října 2022
  • webinář na téma „Sdílení postupů a zkušeností ohledně evropských průzkumů a ochrany údajů“ (pracovní název), 7. prosince 2022 (online)
  • tematické pracovní skupiny, včetně pracovní skupiny na téma „Příprava na příští evropský průzkum absolventů vysokoškolského vzdělávání“; v průběhu během pracovního programu na období 2022/23 budou zřízeny další pracovní skupiny

Síť pracuje na dobrovolném základě a své členy povzbuzuje k tomu, aby převzali odpovědnost za činnost a rozhodnutí sítě.

Zpravodaj Evropské sítě pro sledování uplatnění absolventů

Chcete-li dostávat nejnovější zprávy, informace a zdroje týkající se sítě,

Kontaktujte nás

Chcete-li se dozvědět více o síti nebo o evropské iniciativě pro sledování absolventů, kontaktujte nás e-mailem na adrese graduate-tracking-support-service@icf.com (podpůrná služba) nebo EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.