Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciativa „Evropské univerzity“

V čem iniciativa „Evropské univerzity“ spočívá?

Vzdělávací prostředí v Evropě se mění. Na summitu v Göteborgu v roce 2017 nastínili vedoucí představitelé EU pro oblast vzdělávání a kultury společnou vizi. Evropská rada vyzvala ve svých závěrech z prosince 2017 členské státy, Radu a Komisi, aby předložily několik iniciativ a splnily tento cíl:

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“.

Iniciativa týkající se Evropských univerzit, kterou společně vypracovaly vysokoškolské instituce, studentské organizace, členské státy EU a Komise, reaguje právě na tuto výzvu. Dnes je jednou ze stěžejních iniciativ, kterými EU realizuje svou ambici vybudovat tzv. Evropský prostor vzdělávání.

 

Váš prohlížeč tento formát videa nepodporuje.

Co si představit pod pojmem Evropská univerzita?

Evropské univerzity a nadnárodní aliance budou univerzitami budoucnosti – budou podporovat evropské hodnoty a identitu a radikálně změní kvalitukonkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. K dosažení tohoto významného kroku Komise testuje různé modely spolupráce evropských univerzit prostřednictvím dvou výzev k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+. Aliance budou:

  • zahrnovat partnery ze všech typů vysokoškolských institucí a zeměpisně pokryjí celou Evropu
  • vycházet ze společné dlouhodobé strategie zaměřené na udržitelnost, excelenci a evropské hodnoty
  • nabízet studijní programy zaměřené na potřeby studentů, které bude zajišťovat více univerzit najednou a v jejichž rámci budou studentské kolektivy diverzifikované povahy vytvářet své vlastní programy a zkušenostní mobilitu (tzv. experience mobility) na všech studijních úrovních
  • zaměřeny na výzvy, takže studenti, akademičtí pracovníci a externí partneři budou moci spolupracovat v mezioborových týmech a řešit nedůležitější současné evropské priority.

Výsledky první výzvy

Výsledky výzvy z roku 2019 byly zveřejněny v červnu 2019. Z 54 obdržených žádostí bylo vybráno prvních 17 aliancí evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Výsledky druhé výzvy

Výsledky výzvy z roku 2020 byly právě zveřejněny. Ze 62 obdržených žádostí bylo vybráno dalších 24 aliancí evropských univerzit zahrnujících 165 vysokoškolských institucí z 26 členských států a dalších zemí účastnících se programu Erasmus+. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Celkem 41 alianci evropských univerzit otestuje různé modely nové koncepce Evropských univerzit a prozkoumá, jaký je její potenciál v oblasti transformace vysokoškolského vzdělávání. V rámci příštího programu Erasmus v období 2021–2027 již bude iniciativa Evropské univerzity probíhat v plné podobě a bude se dále rozšiřovat. Více informací najdete v infopřehledu Komise k této iniciativě.
 

Váš prohlížeč tento formát videa nepodporuje.

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 European Universities in action

After the 2022 Erasmus+ call for proposals, we now have 44 European Universities involving around 340 higher education institutions in both capital cities and remote regions of 31 countries, including all EU Member States, Iceland, Norway, Serbia and Turkey. 

By partnering with around 1,300 associated partners ranging from non-governmental organisations (NGOs), enterprises, cities, local and regional authorities, the European Universities are able to substantially increase the quality and scope of higher education in Europe.

An overview of the 44 European alliances and their composition

Alliances selected under the 2019 Erasmus+ call finished their initial 3 year-funding period in 2022. They were eligible to apply to the 2022 Erasmus+ call for proposals.

For more information, see the available factsheets on the different European Universities.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students