Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciativa „Evropské univerzity“

V čem iniciativa „Evropské univerzity“ spočívá?

Vzdělávací prostředí v Evropě se mění. Na summitu v Göteborgu v roce 2017 nastínili vedoucí představitelé EU pro oblast vzdělávání a kultury společnou vizi. Evropská rada vyzvala ve svých závěrech z prosince 2017 členské státy, Radu a Komisi, aby předložily několik iniciativ a splnily tento cíl:

„…posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat titul kombinací studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit“.

Iniciativa týkající se Evropských univerzit, kterou společně vypracovaly vysokoškolské instituce, studentské organizace, členské státy EU a Komise, reaguje právě na tuto výzvu. Dnes je jednou ze stěžejních iniciativ, kterými EU realizuje svou ambici vybudovat tzv. Evropský prostor vzdělávání.

 

Váš prohlížeč tento formát videa nepodporuje.

Co si představit pod pojmem Evropská univerzita?

Evropské univerzity a nadnárodní aliance budou univerzitami budoucnosti – budou podporovat evropské hodnoty a identitu a radikálně změní kvalitukonkurenceschopnost evropského vysokoškolského vzdělávání. K dosažení tohoto významného kroku Komise testuje různé modely spolupráce evropských univerzit prostřednictvím dvou výzev k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+. Aliance budou:

  • zahrnovat partnery ze všech typů vysokoškolských institucí a zeměpisně pokryjí celou Evropu
  • vycházet ze společné dlouhodobé strategie zaměřené na udržitelnost, excelenci a evropské hodnoty
  • nabízet studijní programy zaměřené na potřeby studentů, které bude zajišťovat více univerzit najednou a v jejichž rámci budou studentské kolektivy diverzifikované povahy vytvářet své vlastní programy a zkušenostní mobilitu (tzv. experience mobility) na všech studijních úrovních
  • zaměřeny na výzvy, takže studenti, akademičtí pracovníci a externí partneři budou moci spolupracovat v mezioborových týmech a řešit nedůležitější současné evropské priority.

Výsledky první výzvy

Výsledky výzvy z roku 2019 byly zveřejněny v červnu 2019. Z 54 obdržených žádostí bylo vybráno prvních 17 aliancí evropských univerzit zahrnujících 114 vysokoškolských institucí ve 24 členských státech. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Výsledky druhé výzvy

Výsledky výzvy z roku 2020 byly právě zveřejněny. Ze 62 obdržených žádostí bylo vybráno dalších 24 aliancí evropských univerzit zahrnujících 165 vysokoškolských institucí z 26 členských států a dalších zemí účastnících se programu Erasmus+. Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.

Celkem 41 alianci evropských univerzit otestuje různé modely nové koncepce Evropských univerzit a prozkoumá, jaký je její potenciál v oblasti transformace vysokoškolského vzdělávání. V rámci příštího programu Erasmus v období 2021–2027 již bude iniciativa Evropské univerzity probíhat v plné podobě a bude se dále rozšiřovat. Více informací najdete v infopřehledu Komise k této iniciativě.
 

Váš prohlížeč tento formát videa nepodporuje.