Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Процедура по регистрация

Как да се регистрирате

Учител, директор или друг член на персонала трябва да регистрира вашето училище.

Отделни ученици или учители не бива да се регистрират, тъй като не могат да използват SELFIE в лично качество.

Регистрирайте училището си

Вече имате регистрация?

Вход за училищни координатори

Как участват учителите и учениците?

След като училищният координатор конфигурира SELFIE за вашето училище, на учителите, учениците и директорите се изпращат връзки към въпросници, които те трябва да попълнят.

Попълването отнема от около 20 до 40 минути.