Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europeiskt nätverk för uppföljning av utexaminerade

Baserat på arbetet och de slutliga rekommendationerna från EU-kommissionens expertgrupp om uppföljning av utexaminerade (2018–2020) har kommissionen inrättat ett europeiskt nätverk för att hjälpa EU-länderna att genomföra rådets rekommendation om uppföljning av utexaminerade.

Målen för nätverket

Nätverket främjar samarbete och ömsesidigt lärande mellan de länder som deltar i det europeiska initiativet för uppföljning av utexaminerade.

Nätverket stöder samarbete och gemensamt skapande genom att

  • erbjuda möjligheter till samarbete om ömsesidigt lärande både när det gäller utformning och genomförande av uppföljningssystemen
  • skapa ett forum för diskussion och analys av europeiska lösningar och gemensamma metoder för att samla in, jämföra och analysera uppgifter för uppföljning av utexaminerade
  • samla expertis från ett brett spektrum av intressenter för att hjälpa de EU-länder som tar fram och använder administrativa uppgifter och övervakningssystem för uppföljning av utexaminerade.

Nätverkets medlemmar

Nätverket består av

  • nationella referenspunkter för uppföljning av utexaminerade som har utsetts av EU- och EES-länderna
  • företrädare från EU-kommissionen – generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (GD EAC), generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL), Eurostat, gemensamma forskningscentrumet (JRC) och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
  • intressenter, arbetsgivare och fackföreningar som företräder studerande, lärosäten, yrkesutbildningsinstitutioner, lärare och arbetstagare.

Nätverkets verksamhet

EU-kommissionen har inrättat en stödtjänst för nätverket.

Varje år anordnar stödtjänsten en rad aktiviteter för och med nätverket, bland annat ett årsmöte för alla nätverksmedlemmar, arbetsgruppsmöten, webbseminarier och aktiviteter för ömsesidigt lärande.

I nätverkets arbetsprogram för 2022–2023 ingår bland annat följande aktiviteter:

  • Årligt nätverksmöte, 5–6 maj 2022 (på nätet).
  • Aktivitet för ömsesidigt lärande om att kombinera och länka administrativa uppgifter och undersökningar för uppföljning av utexaminerade, Prag, 18–19 oktober 2022.
  • Webbseminarium om att utbyta praxis och erfarenheter om europeiska undersökningar och dataskydd, 7 december 2022.
  • Tematiska arbetsgrupper, bland annat en om förberedelser för nästa europeiska undersökning av utexaminerade från högre utbildning. Fler arbetsgrupper kommer att inrättas under arbetsprogrammet för 2022–2023.

Nätverket arbetar på frivillig basis och uppmuntrar sina medlemmar att ta ansvar för nätverkets aktiviteter och beslut.

Nätverkets nyhetsbrev

Prenumerera på nätverkets nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna, uppgifterna och resurserna.

Kontakta oss

Vill du veta mer om nätverket eller det europeiska initiativet för uppföljning av utexaminerade? Mejla till graduate-tracking-support-service@icf.com (stödtjänsten) eller EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.