Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Postup registrácie

Ako sa zaregistrovať?

Vašu školu musí zaregistrovať učiteľ, riaditeľ alebo iný zamestnanec školy.

Keďže nástroj SELFIE nie je určený pre jednotlivcov, nemali by sa tu registrovať jednotliví študenti ani učitelia.

Zaregistrujte svoju školu

Je už vaša škola zaregistrovaná?

Prihlásenie sa školských koordinátorov

Ako sa môžu zapojiť učitelia a študenti?

Po tom, ako váš koordinátor školy vytvoril SELFIE pre vašu školu, pošleme učiteľom, študentom a vedúcim pracovníkom školy odkazy na stránky s výrokmi a otázkami na zodpovedanie.

Na vyplnenie SELFIE budete potrebovať 20 – 40 minút.