Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Postup pri registrácii

Ako sa zaregistrovať?

Upozorňujeme, že od 21. mája 2024 je prístup k SELFIE spravovaný cez službu EU Login. EU Login je centrálna autentifikačná služba EÚ.

Vašu školu musí zaregistrovať učiteľ, vedúci pracovník alebo iný zamestnanec danej školy.

Keďže SELFIE nie je určený pre jednotlivcov, nemali by sa doň registrovať jednotliví žiaci alebo učitelia.

Prejdite na SELFIE, ak chcete zaregistrovať svoju školu alebo sa prihlásiť ako školský koordinátor SELFIE.

Ako sa môžu zapojiť učitelia a študenti?

Po tom, ako váš školský koordinátor vytvorí v SELFIE účet vašej školy, budú učiteľom, študentom a vedúcim pracovníkom školy zaslané odkazy na stránky s vyhláseniami a otázkami, na ktoré treba odpovedať.

Na vyplnenie SELFIE budete potrebovať 20 – 40 minút.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane údajov a súkromia v súvislosti so SELFIE