Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdelávacie zdroje týkajúce sa koronavírusu: online platformy

Elektronické platformy pre učiteľov a pedagógov

Platforma School Education Gateway

Elektronický katalóg učebných materiálov a príležitostí na odbornú prípravu pre učiteľov a zainteresované strany z európskych školských vzdelávacích systémov dostupný v 23 európskych jazykoch.
Platforma School Education Gateway

eTwinning (elektronické vytváranie partnerstiev)

Európska platforma pre spoluprácu, prostredníctvom ktorej môžu učitelia komunikovať, vymieňať si zdroje, nájsť si príležitosti na profesijný rozvoj a spoluvytvárať projekty v 30 jazykoch. 
eTwinning (vyžaduje sa registrácia)

Kútik na vzdelávanie

Učebné materiály vrátane online hier, ktorých cieľom je pomôcť žiakom všetkých vekových skupín objavovať EÚ. 
Kútik na vzdelávanie

SALTO-YOUTH

Elektronický katalóg vzdelávacích nástrojov na propagáciu a podporu práce s mládežou.
SALTO-YOUTH

Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých (EPALE)

Otvorená viacjazyčná online komunita, ktorá spája profesionálov z oblasti vzdelávania dospelých v celej Európe s cieľom zvýšiť kvalitu a rozmanitosť príležitostí na vzdelávanie dospelých.
Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých (EPALE) (môže sa vyžadovať registrácia)

Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+

Príležitosti na inovačnú online virtuálnu výmenu pre mladých ľudí v celej Európe a v južnom Stredozemí. 
Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Zdroje na podporu poskytovania kvalitnej online výučby a vzdelávania odborníkmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré pripravil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Európsky týždeň programovania

Európsky týždeň programovania je iniciatíva na miestnej úrovni, ktorú podporuje Európska komisia. Cieľom iniciatívy je ľuďom zábavne a pútavo priblížiť programovanie, výpočtové myslenie a digitálnu gramotnosť (dostupná v 29 jazykoch). 
Európsky týždeň programovania