Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavírus: online vzdelávacie zdroje

Online vzdelávacie zdroje

Pandémia COVID-19 v Európe a nevyhnutné vnútroštátne opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu môžu značne narušiť poskytovanie príležitostí na vzdelávanie, odbornú prípravu a mobilitu pre študentov, učiteľov a pedagógov v celej Európskej únii (EÚ). 

Online nástroje – podobne ako mnohé digitálne (online aj offline) nástroje – môžu slúžiť na rôzne vzdelávacie účely:

  • zabezpečenie spojenia medzi pedagógmi a študentami v situácii, keď sa nachádzajú na rôznych miestach
  • umožnenie prístupu k informáciám a prostrediam, ktoré nie sú zvyčajne v každej krajine alebo inštitúcii dostupné
  • poskytnutie podpory kontinuálneho profesijného rozvoja pedagógov flexibilným spôsobom

Na zabezpečenie kontinuity činností v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy môže poslúžiť široká škála vzdelávacích materiálov sprístupnených online:

V rámci nadchádzajúceho preskúmania akčného plánu digitálneho vzdelávania v polovici roka 2020 sa ďalej podporí rozvoj elektronického učenia sa na rôznych úrovniach vzdelávania v celej Európe.

Súvisiaci obsah

Spoločná európska reakcia na ochorenie COVID-19

Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu spôsobenú koronavírusom.
Reakcia Európskej komisie na koronavírus

Reakcia Európskej komisie na koronavírus

Globálna reakcia na koronavírus

„Formujeme digitálnu budúcnosť Európy“

Európska komisia pracuje na koordinácii, dopĺňaní a iniciovaní opatrení na riešenie všetkých aspektov pandémie koronavírusu. Digitálne médiá a telekomunikácie pri tom zohrávajú kľúčovú úlohu.
Digitálne technológie – opatrenia v reakcii na pandémiu koronavírusu

Akčný plán digitálneho vzdelávania

V akčnom pláne digitálneho vzdelávania sa stanovujú opatrenia na pomoc členským štátom EÚ pri riešení výziev a príležitostí na vzdelávanie v digitálnom veku.
Akčný plán digitálneho vzdelávania

Digitálny programovací maratón zameraný na vzdelávanie

Ceny udelené výhercom digitálneho programovacieho maratónu zameraného na vzdelávanie na podporu riešení výziev v tejto oblasti v digitálnom veku.
Digitálny programovací maratón zameraný na vzdelávanie