Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Uznesenie Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030)

slovenčina