Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavīruss: mācību resursi tiešsaistē

Mācību resursi tiešsaistē

Covid-19 uzliesmojums Eiropā un nepieciešamie valstu pasākumi, kas veikti, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, var būtiski traucēt izglītojamo, skolotāju un citu pedagogu izglītības, apmācības un mobilitātes iespēju nodrošināšanu visā Eiropas Savienībā (ES). 

Tiešsaistes rīki, piemēram, daudzi digitāli rīki (tiešsaistē un bezsaistē) var kalpot dažādiem izglītības mērķiem:

  • pedagogu un audzēkņu sakaru nodibināšana un uzturēšana, tiem atrodoties dažādās vietās;
  • piekļuve informācijai un mācību videi, kas parasti nav pieejama katrā mājā vai iestādē;
  • atbalsts pedagogu nepārtrauktai profesionālai izaugsmei elastīgā veidā.

Lai palīdzētu nodrošināt izglītības un apmācības pasākumu nepārtrauktību, internetā ir pieejams plašs tiešsaistes mācību materiālu klāsts:

Gaidāmā Digitālās izglītības rīcības plāna pārskatīšana 2020. gada vidū vēl vairāk atbalstīs tiešsaistes mācīšanās attīstību dažādos izglītības līmeņos visā Eiropā.

Līdzīgs saturs

Eiropas vienotā reakcijas uz Covid-19 pandēmiju

Eiropas Komisija koordinē vienotu Eiropas reakciju uz koronavīrusa uzliesmojumu.
Eiropas Savienības rīcība koronavīrusa apkarošanā

Eiropas Komisijas rīcība koronavīrusa apkarošanā

Globālā rīcība koronavīrusa apkarošanā

Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Eiropas Komisija koordinē, papildina un ierosina pasākumus, kuru mērķis ir pievērsties visiem koronavīrusa pandēmijas aspektiem. Svarīga loma ir arī digitālajai nozarei, plašsaziņas līdzekļiem un telesakaru nozarei.
Digitālās tehnoloģijas un pasākumi, kas ir reakcija uz koronavīrusa pandēmiju

Rīcības plāns digitālās izglītības jomā

Digitālās izglītības rīcības plānā ir izklāstīti pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstīm risināt ar izglītību saistītās problēmas un izmantot iespējas digitālajā laikmetā.
Rīcības plāns digitālās izglītības jomā

Digitālās izglītības hakatons

Digitālās izglītības hakatona balva veicina risinājumu radīšanu izglītības problēmām digitālajā laikmetā.
Digitālās izglītības hakatons