Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statistički podaci o obrazovanju i osposobljavanju

Statistika je temeljni alat kojim se koriste oblikovatelji politika, znanstvenici, novinari, poduzeća i građani u poslovnom, ali i svakodnevnom životu. Dostupnost visokokvalitetnih i pouzdanih podataka važna je jer se o politikama treba odlučivati na temelju dokaza. Takvi su nam podaci potrebni i za učinkovitu evaluaciju i praćenje politika Europske unije.

Pouzdani statistički podaci također imaju ključnu ulogu u suzbijanju širenja dezinformacija u javnim i političkim raspravama. Institucije EU-a, uključujući Europsku komisiju, priređuju velike količine statističkih podataka o područjima politike u kojima djeluju Unija i države članice.

Komisija izrađuje i izvješća koja se temelje na podacima, kao što je Pregled obrazovanja i osposobljavanja, te provodi vlastite analize na temelju statističkih podataka koje su pripremile međunarodne partnerske organizacije, na primjer:

  • Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) provodi „Program za međunarodnu procjenu učenika” (PISA) – rezultati
  • Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA) provodi „Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti” ((ICILS) – rezultati

Time se omogućuju usporedbe zemalja i regija u Europi te se mogu davati preporuke za budući razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja.

Statistika Europske unije (Eurostat)

Pregledajte podatke o obrazovanju i osposobljavanju koje izrađuje Statistički ured Europske unije (Eurostat).
Eurostatovi podaci o obrazovanju i osposobljavanju

Na sljedećim stranicama dostupni su Eurostatovi skupovi podataka i vizualni prikazi statističkih pokazatelja koji se odnose na referentne vrijednosti u području obrazovanja i osposobljavanja.
Eurostatovi podaci o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.)

Erasmus+ i mobilnost studenata

Pregledajte podatke Europske komisije i godišnja izvješća o programu Erasmus+ kojim se podupiru aktivnosti u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
Statistički podaci o programu Erasmus+

Pronađite usporedne pokazatelje mobilnosti studenata u visokom obrazovanju te početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
Pregled mobilnosti koji izrađuje Europska komisija

Javno mnijenje – Eurobarometar

Pregledajte statističke podatke Europske komisije o javnom mnijenju o obrazovanju i osposobljavanju u EU-u.
Ispitivanja javnog mnijenja o obrazovanju i osposobljavanju koje provodi Eurobarometar