Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavirus: resursi za učenje na internetu

Resursi za učenje na internetu

Pandemija bolesti COVID-19 u Europi i mjere koje države članice poduzimaju da bi spriječile širenje virusa mogu ograničiti prilike za obrazovanje, osposobljavanje i mobilnost učenika, studenata i nastavnog osoblja u cijeloj Europskoj uniji. 

Internetski alati, kao i mnogi digitalni alati (internetski i drugi), mogu biti korisni i u području obrazovanja, primjerice za:

  • povezivanje nastavnog osoblja i učenika na različitim lokacijama
  • pristup informacijama i okruženjima koji obično nisu dostupni u svakom kućanstvu ili ustanovi
  • potpora trajnom stručnom usavršavanju nastavnog osoblja na fleksibilan način.

Da bi se održao kontinuitet aktivnosti obrazovanja i osposobljavanja, na internetu su objavljeni brojni materijali za e-učenje:

U sljedećoj reviziji Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, koja se planira provesti sredinom 2020., dodatno će se potaknuti razvoj e-učenja na različitim razinama obrazovanja diljem Europe.

Povezani sadržaj

Zajednički europski odgovor na COVID-19

Europska komisija koordinira zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa.
Odgovor Europske unije na koronavirus

Odgovor Europske komisije na koronavirus

Globalni odgovor na koronavirus

Izgradnja digitalne budućnosti Europe

Europska komisija radi na koordinaciji, dopunjavanju i pokretanju mjera kako bi se obuhvatili svi aspekti pandemije koronavirusa. Digitalne tehnologije, mediji i telekomunikacije u tome imaju važnu ulogu.
Digitalne tehnologije – mjere kojima se odgovara na pandemiju koronavirusa

Akcijski plan za digitalno obrazovanje

Akcijski plan sadržava mjere za pomoć državama članicama EU-a u rješavanju problema i iskorištavanju prilika u obrazovanju u digitalno doba.
Akcijski plan za digitalno obrazovanje

Digitalni obrazovni hakaton

Dodjelom međunarodnih nagrada u digitalnom obrazovnom hakatonu potiče se traženje rješenja za izazove u području obrazovanja u digitalno doba.
Digitalni obrazovni hakaton