Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europska mreža za praćenje osoba s diplomom

Na temelju rada i preporuka Stručne skupine za praćenje osoba s diplomom za razdoblje 2018. – 2020. Komisija je uspostavila europsku mrežu za praćenje osoba s diplomom kako bi pomogla državama članicama u provedbi povezane preporuke Vijeća.

Ciljevi mreže

Mreža promiče suradnju i uzajamno učenje među zemljama koje sudjeluju u europskoj inicijativi za praćenje osoba s diplomom.

Ciljevi suradnje i zajedničkog stvaranja su:

  • mogućnosti suradnje za uzajamno učenje u osmišljavanju i provedbi sustava za praćenje osoba s diplomom
  • otvaranje foruma za raspravu i analizu europskih rješenja i zajedničkih pristupa za prikupljanje, objedinjavanje i analizu podataka o praćenju osoba s diplomom i
  • objedinjavanje stručnog znanja različitih dionika kako bi se pružila potpora državama članicama koje razvijaju i upotrebljavaju administrativne podatke i sustave za prikupljanje podataka osoba s diplomom.

Članovi mreže

Mreža se sastoji od:

  • nacionalnih referentnih točaka za praćenje osoba s diplomom koje su odredile države članice EU-a i EGP-a
  • predstavnika Europske komisije – Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (GU EAC), Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (GU EMPL), Eurostata, Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) i Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
  • dionika i socijalnih partnera na europskoj razini koji zastupaju studente, visoka učilišta, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, nastavnike i radnike.

Aktivnosti mreže

Europska komisija pruža niz usluga europskoj mreži za praćenje osoba s diplomom putem službe za potporu.

Služba za potporu svake godine organizira brojne aktivnosti za europsku mrežu za praćenje osoba s diplomom, uključujući godišnji sastanak za sve članove mreže, sastanke radnih skupina, internetske seminare i aktivnosti uzajamnog učenja.

U okviru svojeg programa rada za 2022./2023. mreža organizira sljedeće aktivnosti:

  • godišnji sastanak, 5. i 6. svibnja 2022. (na internetu)
  • aktivnosti uzajamnog učenja o „kombiniranju i povezivanju administrativnih podataka i anketa o praćenju osoba s diplomom”, Prag, 18. i 19. listopada 2022.
  • internetski seminar „Razmjena prakse i iskustava povezanih s europskim istraživanjima i zaštitom podataka” (radni naslov), 7. prosinca 2022.
  • tematske radne skupine, među ostalim na temu „Priprema za sljedeću anketu o osobama s diplomom u Europi”. Organizirat će se dodatne radne skupine u okviru programa rada za 2022./2023.

Mreža djeluje na dobrovoljnoj osnovi. Njezini članovi trebali bi preuzeti odgovornost i donositi odluke neovisno.

Bilten europske mreže za praćenje osoba s diplomom

Pratite novosti i primajte najsvježije informacije i resurse iz mreže:

Pišite nam

Ako su vam potrebne dodatne informacije o europskoj mreži za praćenje osoba s diplomom, pošaljite e-poruku na graduate-tracking-support-service@icf.com (služba za potporu) ili EAC-graduate-tracking@ec.europa.eu.