Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa ülikoolide algatus

Mis on Euroopa ülikoolide algatus?

Haridusmaastik on muutumas kõikjal Euroopas. Göteborgi tippkohtumisel 2017. aastal esitasid ELi juhid oma haridus- ja kultuurialase visiooni. Euroopa Ülemkogu kutsus oma 2017. aasta detsembri järeldustes liikmesriike, nõukogu ja komisjoni üles edendama mitmeid algatusi, sealhulgas tuleks:

„[...] tugevdada kogu ELis strateegilisi partnerlusi kõrgharidusasutuste vahel ja soodustada 2024. aastaks umbes 20 „Euroopa ülikooli“ ehk kõikjal ELis asuvate ülikoolide alt-ülespoole võrgustike teket, et võimaldada üliõpilastel omandada kraadi, ühendades õpingud mitmes ELi riigis, ja panustada Euroopa ülikoolide rahvusvahelisse konkurentsivõimesse“.

Kõrgharidusasutused, üliõpilasorganisatsioonid, liikmesriigid ja komisjon lõid koos Euroopa ülikoolide algatuse, et vastata sellele üleskutsele. Praegu on see üks juhtalgatusi ELi ulatuslikus plaanis luua Euroopa haridusruum.

 

Teie veebilehitseja ei toeta seda videot.

Mis on Euroopa ülikool?

Euroopa ülikoolid kujutavad endast piiriüleseid liite, millest saavad tulevikuülikoolid, mis edendavad Euroopa väärtusi ja identiteeti ning muudavad põhjalikult Euroopa kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Selleks et seda saavutada, katsetab komisjon erinevaid Euroopa ülikoolide koostöömudeleid – Erasmus+ programmi raames on välja kuulutatud kaks projektikonkurssi. Need liidud:

  • hõlmavad partnereid igat liiki kõrgharidusasutustest ja on Euroopas laia geograafilise ulatusega;
  • põhinevad ühisel pikaajalisel strateegial, mis keskendub kestlikkusele, tipptasemele ja Euroopa väärtustele;
  • pakuvad üliõpilaskeskseid õppekavasid, mida täidetakse ühiselt ülikoolidevahelistes linnakutes, kus erinevad üliõpilasorganisatsioonid saavad välja töötada oma programme ja kasutada liikuvusvõimalusi kõikidel õppetasanditel;
  • võtavad kasutusele probleemipõhise lähenemisviisi, mille kohaselt üliõpilased, akadeemikud ja välispartnerid saavad teha koostööd valdkonnaülestes meeskondades, et lahendada kõige suuremaid probleeme, millega Euroopa praegu silmitsi seisab.

Esimese projektikonkursi tulemused

2019. aasta projektikonkursi tulemused avaldati 2019. aasta juunis. 54 esitatud taotlusest valiti välja esimesed 17 Euroopa ülikoolide ühendust, mis hõlmavad 114 kõrgkooli 24 liikmesriigist. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

Teise projektikonkursi tulemused

2020. aasta projektikonkursi tulemused on nüüdseks avaldatud. 62 esitatud taotlusest valiti välja 24 uut Euroopa ülikoolide ühendust, mis hõlmavad 165 kõrgkooli 26 liikmesriigist ja teistest Erasmus+ programmis osalevatest riikidest. Lisateavet leiate pressiteate täistekstist.

41 Euroopa ülikoolide ühendust katsetavad Euroopa ülikoolide kontseptsiooni erinevaid mudeleid ja uurivad selle potentsiaali kõrghariduse ümberkujundamisel. Euroopa ülikoolide algatus võetakse täielikult kasutusele ja seda arendatakse edasi järgmise programmi Erasmus raames (2021–2027). Lisateave saamiseks vt komisjoni teabeleht algatuse kohta.
 

Teie veebilehitseja ei toeta seda videot.

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 European Universities in action

After the 2022 Erasmus+ call for proposals, we now have 44 European Universities involving around 340 higher education institutions in both capital cities and remote regions of 31 countries, including all EU Member States, Iceland, Norway, Serbia and Turkey. 

By partnering with around 1,300 associated partners ranging from non-governmental organisations (NGOs), enterprises, cities, local and regional authorities, the European Universities are able to substantially increase the quality and scope of higher education in Europe.

An overview of the 44 European alliances and their composition

Alliances selected under the 2019 Erasmus+ call finished their initial 3 year-funding period in 2022. They were eligible to apply to the 2022 Erasmus+ call for proposals.

For more information, see the available factsheets on the different European Universities.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students