Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Vzdělávací zdroje online Projekty financované EU

Projekty financované EU*

EduHack

Eduhack je program zaměřený na budování kapacit pro pedagogy vysokých škol, kteří se chtějí naučit, jak při vyučování využívat digitální technologie a inovační přístupy a nástroje. 
EduHack

Penji chrání planetu

Vzdělávací hra pro žáky základních škol o významu udržitelnosti životního prostředí.
Penji chrání planetu (nutné stáhnout aplikaci)

Bio talent

V souladu se strategií Evropa 2020, jejímž cílem je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění vznikl v rámci projektu „Bio talent“ inovativní e-learningový program zaměřený na téma biologické rozmanitosti.

BINGO

Dvě videonahrávky, které popisují metody biologické kontroly (animace a pozoruhodné detaily hmyzu). Tento projekt obdržel finanční prostředky z akcí Marie Skłodowská-Curie (MSCA).
BINGO

Yummy Physics

Podívejte se na tyto videa o fyzice potravin. Tento projekt obdržel finanční prostředky z akcí Marie Skłodowská-Curie (MSCA).
Yummy Physics (videoseriál)

Sundial

Astronomie. Pět online lekcí pro učitele základních škol. K dispozici v angličtině a nizozemštině. Obsahuje doporučené učební cíle a materiály, které si můžete vytisknout. Sundial získal financování z akcí Marie Skłodowská-Curie (MSCA).

Open Mind

Projekt Open Mind se zaměřuje na podporu sociálního podnikání mezi studentkami bez ekonomického vzdělání prostřednictvím inovačního online kurzu.
Open Mind

Moby Click

E-learningové materiály k rozvoji učení, při kterém se využívají moderní technologie.
Moby Click (může být vyžadována registrace)

Code n’ Social

Pro osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením: Interaktivní vzdělávací platforma, která poskytuje přístup ke kvalitním materiálům z oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně programování a základních technologických dovedností.
Code n’ Social (nutná registrace)

Projekt CREATIONS

Projekt CREATIONS financovaný EU rozvíjí kreativní a zábavné přístupy k výuce přírodních věd na základě prvků z umění. 
CREATIONS project (může být vyžadována registrace)

Go-Lab Initiative

Iniciativa Go-Lab umožňuje přístup do online pokusných laboratoří a aplikací, které lze využít při výuce přírodních věd na školách. Tento projekt obdržel finanční prostředky z programu EU Horizont 2020.
Go-Lab

Scientifix

Scientix propaguje a podporuje celoevropskou spolupráci mezi učiteli přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM), výzkumnými pracovníky, tvůrci politik a dalšími odborníky z této oblasti. Tento projekt obdržel finanční prostředky z programu EU Horizont 2020.

Up2U

Cílem projektu Up2U je zlepšit kvalitu online vzdělávání na středních školách. Nabízí vzdělávací prostředí a nástroje k vytváření kurzů, k ukládání obsahu online a zapojení do tříd na dálku. Součástí projektu je iniciativa OpenUp2U. Projekt obdržel finanční prostředky z programu EU Horizont 2020. 
OpenUp2U initiative

Materiály a zdroje pro studium cizích jazyků**

Evropská komise spolupracuje s Radou Evropy a jejím Evropským střediskem pro moderní jazyky (ECML) na propagaci mnohojazyčnosti a přístupu ke kvalitní jazykové výuce pro všechny zájemce, včetně osob ze znevýhodněných skupin. Zde uvádíme několik zdrojů pro zájemce o studium cizích jazyků. Využít je mohou děti, rodiče nebo učitelé.

Toy project

Online kurz „Together Old and Young: An Intergenerational Approach“ (pro dospělé + děti ve věku 4–8 let) ke sdílení znalostí, dovedností, hodnot a zábavných aktivit.
Toy project

„Mutual Open and Online Skills“ (Získávání dovedností – vzájemnost, volná dostupnost a přístup online)

Cílem tohoto projektu bylo zlepšit využívání informačních a komunikačních technologií a volně dostupných vzdělávacích zdrojů v osnovách evropských vysokých škol a podpořit tak moderní přístupy k učení.
MOPOS: Platforma pro e-learning (povinná registrace)

European Distance and e-Learning Network (Evropská síť dálkového a elektronického vzdělávání – EDEN)

Síť EDEN byla vytvořena za účelem sdílení znalostí a k interakci mezi odborníky na distanční vzdělávání a na e-learning. Propaguje opatření a osvědčené postupy v Evropě i mimo ni.
EDEN

Evropská asociace univerzit dálkového studia (EADTU)

Evropská asociace univerzit dálkového studia je předním evropským institucionálním sdružením, které se zaměřuje na otevřené a pružné vysokoškolské vzdělávání online. Je ústředním prvkem programu modernizace evropských univerzit.


* Pokud není uvedeno jinak, projekty získaly finanční prostředky v rámci programu EU Erasmus+. 
** Informační a komunikační technologie na podporu studia a výuky cizích jazyků (ICT-REV) a iniciativu podporující mnohojazyčnost tříd byly spolufinancovány Evropskou komisí z programu Erasmus+.

Související informace

Program Erasmus+: Dopad pandemie koronaviru

Opatření přijatá v reakci na koronavirovou krizi při organizaci iniciativ Erasmus+ a Evropského sboru solidarity: změny a podpora.
Odpovědi na nejčastější dotazy účastníků a příjemců

Akce programu „Marie Curie-Skłodowska“ Dopad pandemie koronaviru

Evropská komise se maximálně snaží, aby účastníci a organizátoři projektů MSCA měli k dispozici nejaktuálnější informace o změnách, které je nutné kvůli pandemií provádět.
Koronavirus: informace pro komunitu MSCA

Platforma výsledků projektů Erasmus+

Materiály a nástroje propagující inovativní otevřené a distanční vzdělávání. Projekty financované v rámci programu Erasmus+.
Platforma výsledků projektů Erasmus+