Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavirus: vzdělávací zdroje online

Vzdělávací zdroje online

Epidemie COVID-19 v Evropě a nezbytná vnitrostátní opatření přijatá proti šíření viru mohou vést k významnému narušení vzdělávání, odborné přípravy a mobility pro studenty, učitele a pedagogy v celé Evropské unii. 

Online nástroje mohou posloužit různým vzdělávacím účelům:

  • ke komunikaci pedagogů a studentů, nemohou-li se setkávat osobně
  • k přístupu k informacím a do prostředí, které nejsou obvykle v rámci domácnosti či instituce k dispozici
  • k podpoře dalšího flexibilního profesního rozvoje pedagogů

Při zajišťování kontinuity vzdělávání a odborné přípravy lze využít celou řadu učebních materiálů, které jsou k dispozici online.

V rámci přezkumu akčního plánu digitálního vzdělávání v polovině roku 2020 se bude v celé Evropě na všech úrovních vzdělávání dále podporovat rozvoj online učení.

Související informace

Společná evropská reakce na COVID-19

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na pandemii koronaviru.
Opatření Evropské unie v reakci na koronavirus

Opatření Evropské komise v reakci na koronavirus

Celosvětová opatření v reakci na koronavirus

Formování digitální budoucnosti Evropy

Evropská komise se snaží koordinovat, doplňovat a iniciovat opatření zaměřená na zmírňování dopadů pandemie koronaviru. Digitální technologie, média a telekomunikační prostředky při tom mají velmi důležitou roli.
Digitální technologie – reakce na koronavirovou krizi

Akční plán digitálního vzdělávání

Akční plán pro digitální vzdělávání obsahuje opatření, která mají pomoci členským státům EU čelit výzvám a příležitostem při vzdělávání v digitálním věku.
Akční plán digitálního vzdělávání

Digitální vzdělávání: hackathon

Smyslem cen udělovaných v rámci hackathonu digitálního vzdělávání je stimulovat nová řešení vzdělávacích výzev v digitálním věku.
Digitální vzdělávání: hackathon