Skip to main content

SELFIE for TEACHERS

Supporting teachers in building their digital competence

SELFIE for TEACHERS

Разгледайте SELFIE for TEACHERS — безплатния инструмент за самооценка за учители в начални и средни училища.

Вече сте се регистрирали или искате да се регистрирате сега?

Влизане или регистрация

Slide

Want to hear the latest thoughts on AI in education?

The 2023 European Education Summit will take place on 30 November

Join the European Education Summit  

Искате да узнаете доколко добре се справяте с цифровите технологии в преподавателската си дейност?

Всеки учител в начално или средно училище във или извън Европейския съюз може да се регистрира и да провери.

Основни характеристики

  • безплатен онлайн инструмент
  • използването му отнема около 25 минути
  • автоматичен доклад с резултати и съвети за следващи стъпки
  • всички отговори са анонимни
  • различни езикови версии

Създайте група заедно с колеги

Можете да използвате SELFIE for TEACHERS и с колеги преподаватели, като тогава с вашата група се споделят анонимни обобщени резултати. Това е особено полезно, ако планирате обучение във вашето училище, с други училища или във вашата община или регион.

Не е нужно да се доверявате на думите ни — вижте какво казват другите.