Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statistik om utbildning

Statistik är ett viktigt verktyg för beslutsfattare, forskare, journalister, företag och allmänheten. Tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet behövs för att kunna ta fram en faktabaserad politik och effektivt utvärdera och övervaka EU-politiken.

Tillförlitlig statistik motverkar också att felaktiga uppgifter sprids i den allmänna och politiska debatten. Kommissionen och de andra EU-institutionerna tar fram en mängd statistik om olika politikområden.

Kommissionen tar också fram statistikrapporter som Utbildningsöversikten och gör faktabaserade analyser med hjälp av studier från internationella organisationer, bland annat

Tack vare uppgifterna kan man jämföra länder och regioner i Europa och ta fram rekommendationer för utbildningspolitiken.

EU-statistik från Eurostat

Hitta statistik om utbildning från EU:s statistikkontor Eurostat.
Eurostats utbildningsstatistik

Använd Eurostats datamängder och visualiseringar för indikatorer när det gäller utbildningsmålen för 2020.
EU:s utbildningsstrategi för 2020 – Eurostat

Erasmus+ och studentutbyten

Hitta statistik och årsrapporter om EU:s program för utbildning, ungdomsfrågor och idrott i Europa.
Erasmusstatistik

Hitta jämförande indikatorer för studentutbyten inom högre utbildning och yrkesutbildning i Europa.
Resultattavlan för rörlighet inom utbildning

Eurobarometern – opinionsundersökningar

Ta reda på vad allmänheten i EU tycker i olika utbildningsfrågor.
Eurobarometerundersökningar om utbildning