Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Registracija

Kako se registrirati?

Šolo mora registrirati učitelj/učiteljica, vodstvo šole ali drug član osebja.

Posamezni učenci ali učitelji se ne morejo registrirati, saj orodja SELFIE ne morejo uporabljati samostojno.

Registrirajte svojo šolo

Ste že registrirani?

Prijava za šolske koordinatorje

Kako lahko sodelujejo učitelji in učenci?

Ko šolski koordinator nastavi orodje SELFIE za svojo šolo, učiteljem, učencem in vodstvu šole pošljemo povezo z vprašanji in trditvami, na katera morajo odgovoriti.

Za izpolnitev vprašalnika SELFIE bodo potrebovali od 20 do 40 minut.