Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

spletni učni viri v času pandemije koronavirusa projekti, ki jih financira EU

Projekti, ki jih financira EU*

„EduHack“

EduHack je program za krepitev zmogljivosti za izobraževalce univerz, ki se želijo naučiti, kako oblikovati digitalno podprte učne izkušnje, ki preskušajo inovativne pristope in orodja. 
EduHack

„Penji varuje planet“

Učna dejavnost v obliki igre, ki osnovnošolce in učence na sekundarni ravni osvešča o pomenu okoljske trajnosti.
Penji varuje planet (aplikacija za prenos)

„Bio talent“

V skladu s cilji strategije Evropa 2020 za ustvarjanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti je v okviru projekta za privabljanje nadarjenih ljudi nastal inovativen in kombiniran program usposabljanja o biotski raznovrstnosti s kombiniranim e-učenjem.

„BINGO“

Oglejte si izobraževalna videoposnetka, ki pojasnjujeta metode za biološko kontrolo, pri čemer uporabljata animirane vsebine in spektakularne bližnje posnetke najmanjših žuželk. Ta projekt je prejel sredstva iz dejavnosti Marie Skłodowske-Curie (MSCA).
„BINGO“

„Yummy Physics“

Tu si lahko ogledate serijo videofilmov o fizikalnih lastnostih živil. Projekt je bil financiran v okviru ukrepov EU Marie Skłodowska-Curie.
Yummy Physics (videofilmi)

Projekt „Sunricall“

Spoznajte pet učnih ur spletne astronomije za osnovne šole, ki so na voljo v angleščini in nizozemščini. Vsako učno uro spremljajo predlagani učni cilji in natisljivi materiali. Projekt je prejel finančna sredstva iz dejavnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

„Open Mind“

Projekt Open Mind je s pomočjo inovativnega in odprtega spletnega tečaja na zabaven način spodbuja socialno podjetništvo med ženskami, ki se izobražujejo, in tistimi, ki nimajo predznanja z gospodarskega področja.
„Open Mind“

„Moby Click“

Spletno učno gradivo za tehnološko podprto učenje.
Moby Click (registracija je lahko obvezna)

„Code n’ Social“

Interaktivna učna platforma, ki zagotavlja dostop do kakovostnega izobraževanja na področju IKT, vključno s programiranjem in poučevanjem osnovnih tehnoloških veščin, namenjena vsem, ki jih ogrožata revščina in socialna izključenost.
Code n’ Social (obvezna registracija)

Projekt „CREATIONS“

Projekt CREATIONS, ki ga financira EU, razvija kreativne in privlačne pristope izobraževanja na področju znanosti prek umetnosti. 
Projekt CREATIONS (lahko se zahteva registracija)

Pobuda „Go-Lab“

Pobuda Go-Lab spodbuja uporabo spletnih laboratorijev in poizvedovalne aplikacije za znanstveno izobraževanje v šolah. Ta projekt je prejel sredstva iz programa EU Obzorje 2020.
Pobuda „Go-Lab“

Projekt „Scientifix“

Projekt spodbuja in podpira vseevropsko sodelovanje na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike med učitelji, raziskovalci na področju izobraževanja, snovalci politik in drugimi strokovnjaki. Projekt je prejel sredstva iz programa EU Obzorje 2020.

Projekt „Up2U“

Cilj projekta Up2U je okrepiti spletno učenje v šolah na sekundarni ravni z zagotovitvijo okolja in orodij za ustvarjanje tečajev, hrambo vsebine in sodelovanje pri pouku na daljavo. „OpenUp2U“ je pobuda v okviru projekta Up2U. Projekt je prejel sredstva iz programa EU Obzorje 2020. 
Pobuda OpenUp2U

Viri za učenje jezikov**

Evropska komisija sodeluje s Svetom Evrope za moderne jezike (ECML), ki spodbuja večjezičnost in dostop do kakovostnega jezikovnega izobraževanja za vse učence, tudi najbolj ranljive. Seznanite se z viri za učenje jezikov za učence, starše in učitelje.

Projekt „Toy“

Spletni tečaj „Together Old and Young“: Tečaj temelji na medgeneracijskem pristopu: povezuje starejše odrasle ter otroke med 4 do 8 leti starosti pri zabavnem pridobivanju in izmenjavi znanja, veščin ter vrednot.
Projekt Toy

„Vzajemne odprte in spletne veščine“ (MOOS)

Cilj projekta je izboljšati uporabo IKT in virov odprtega izobraževanja v programih evropskih srednjih šolah za spodbujanje novih učnih pristopov.
Platforma za e-učenje MOOS (obvezna registracija)

Evropska mreža za poučevanje na daljavo in e-učenje (EDEN)

Evropska mreža za poučevanje na daljavo in e-učenje (EDEN), si prizadeva za izmenjavo znanja in izboljšanje razumevanja med strokovnjaki za poučevanje na daljavo in e-učenje. Njen cilj je spodbujati različne strategije in postopke po vsej Evropi in zunaj nje.
EDEN

Evropsko združenje univerz za učenje na daljavo (EADTU)

Evropsko združenje univerz za učenje na daljavo (EADTU) je vodilno institucionalno združenje Evrope na področju spletnega, odprtega in prožnega visokošolskega izobraževanja. Je osrednji del programa za posodobitev evropskih univerz.


*Če ni določeno drugače, so projekti prejeli sredstva v okviru programa EU Erasmus+. 
* *Dejavnost „IKT v podporo učenju in poučevanju jezikov (ICT-REV)“ in pobudo „Podpora večjezičnih razredov“ je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Erasmus+.

Sorodne vsebine

Erasmus+: posledice koronavirusa

Več o tem, kako koronavirus vpliva na dejavnosti programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, o trenutnih spremembah in podpori, ki je na voljo.
Pogosto zastavljena vprašanja udeležencev in upravičencev

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA): posledice koronavirusa

Evropska komisija si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti najnovejše informacije o vplivu pandemije koronavirusa na štipendiste in projekte v okviru MSCA.
Koronavirus: informacije za skupnost MSCA

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov

Viri in orodja za spodbujanje inovativnih odprtih oblik učenja in izobraževanja na daljavo v okviru projektov, ki se financirajo s programom Erasmus+.
Platforma Erasmus+ za rezultate projektov