Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavirus: spletni učni viri

Spletni učni viri

Izbruh covida-19 v Evropi in ukrepi držav članic za zajezitev širjenja virusa lahko povzročijo znatne motnje pri zagotavljanju izobraževanja, usposabljanja in mobilnosti za učence, učitelje in izobraževalce v Evropski uniji. 

Spletna orodja – podobno kot številna digitalna orodja (na spletu in zunaj njega) – so lahko zelo koristna na različnih področjih izobraževanja:

  • povezovanje učiteljev in učencev na ločenih lokacijah
  • dostop do informacij in okolij, ki običajno niso na voljo v vsakem domu ali ustanovi
  • prožno podpiranje stalnega strokovnega razvoja pedagogov

Učenci, učitelji in izobraževalci imajo na voljo različna spletna učna gradiva, s katerimi si lahko pomagajo v tem težavnem obdobju.

Pregled akcijskega načrta za digitalno izobraževanje sredi leta 2020 bo še bolj podpiral razvoj spletnega učenja na različnih ravneh izobraževanja v Evropi.

Povezane vsebine

Skupni evropski odziv na COVID-19

Evropska komisija koordinira skupni evropski odziv na izbruh koronavirusa.
Odziv Evropske unije na koronavirus

Odziv Evropske komisije na koronavirus

Globalni odziv na koronavirus

Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope

Evropska komisija usklajuje, dopolnjuje in oblikuje ukrepe za obravnavo vseh vidikov pandemije koronavirusa. Digitalne tehnologije, mediji in telekomunikacije imajo pri tem ključno vlogo.
Digitalne tehnologije: ukrepi za odziv na pandemijo koronavirusa

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje določa ukrepe za pomoč državam članicam pri pripravi na izzive in priložnosti izobraževanja v digitalni dobi.
Akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Hekaton o digitalnem izobraževanju

Nagrade hekatona o digitalnem izobraževanju spodbujajo ustvarjanje rešitev za izobraževalne izzive v digitalni dobi.
Hekaton o digitalnem izobraževanju