Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Statistici privind educația și formarea profesională

Statisticile sunt un instrument fundamental folosit de factorii de decizie, cercetători, jurnaliști, cetățeni și întreprinderi în activitatea și în viața lor de zi cu zi. Disponibilitatea unor date fiabile și de înaltă calitate este esențială pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete și evaluarea și monitorizarea eficace a politicilor Uniunii Europene (UE).

Statisticile fiabile joacă, de asemenea, un rol esențial în combaterea răspândirii dezinformării în dezbaterile publice și politice. Instituțiile UE, inclusiv Comisia Europeană, elaborează o gamă largă de statistici referitoare la domeniile de politică în care Uniunea și statele sale membre sunt active.

De asemenea, Comisia elaborează rapoarte bazate pe date, cum ar fi Monitorul educației și formării, și își întemeiază propriile analize bazate pe dovezi pe date statistice elaborate de organizațiile internaționale partenere. Iată câteva exemple:

Studiul permite comparații între țări și regiuni din Europa și formularea de recomandări pentru dezvoltarea viitoare a politicilor în materie de educație și formare.

Statisticile Uniunii Europene (Eurostat)

Datele Oficiului pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) cu privire la educație și formare.
Statistici Eurostat în materie de educație și formare

Consultați seturile de date și graficele Eurostat pentru indicatorii statistici referitori la criteriile de referință pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării.
Informații Eurostat privind Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale

Erasmus+ și mobilitatea studenților

Consultați statisticile și rapoartele anuale ale Comisiei Europene privind programul UE în sprijinul educației, formării, tineretului și sportului în Europa, Erasmus+.
Statistici privind Erasmus+

Indicatori comparativi privind mobilitatea studenților și educația și formarea profesională inițiale în Europa.
Tabloul de bord al Comisiei Europene privind mobilitatea

Date privind opinia publică (sondaje Eurobarometru)

Statisticile Comisiei Europene privind rezultatele sondajelor pe tema educației și formării în UE.
Sondajele Eurobarometru în materie de educație și formare