Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Koronawirus: materiały edukacyjne w internecie

Materiały edukacyjne w internecie

Wystąpienie koronawirusa w Europie i podejmowanie niezbędnych krajowych środków, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tej choroby, mogą poważnie zakłócać naukę, szkolenia i możliwości uczestnictwa w programach mobilności edukacyjnej. Odczuwają to zarówno osoby uczące się, jak i nauczyciele i wychowawcy w całej Unii Europejskiej. 

Narzędzia dostępne w internecie – podobnie jak wiele narzędzi cyfrowych (w sieci lub poza nią) – służą różnym celom edukacyjnym. Umożliwiają one:

  • łączność między wychowawcami a osobami uczącymi się, jeżeli przebywają oni w różnych miejscach
  • dostęp do informacji oraz platform/systemów komputerowych itp., które nie są zazwyczaj dostępne w każdym domu czy instytucji
  • wspieranie stałego rozwoju zawodowego wychowawców w elastyczny sposób.

W zachowaniu ciągłości nauki i szkoleń pomaga bogata oferta materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie:

Zaplanowany na połowę 2020 r. przegląd Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej pomoże w dalszym rozwoju materiałów do nauki w internecie na różnych poziomach kształcenia w Europie.

Więcej informacji

Wspólna europejska reakcja na pandemię COVID-19

Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na pandemię koronawirusa.
Wspólna reakcja Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa

Wspólna reakcja Komisji Europejskiej na pandemię koronawirusa

Globalna reakcja na pandemię koronawirusa

„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”

Komisja Europejska angażuje się w koordynowanie, uzupełnianie i inicjowanie środków, aby pod każdym względem móc stawić czoła pandemii koronawirusa. Ważną rolę odgrywają media cyfrowe i telekomunikacja.
Technologie cyfrowe - działania w reakcji na pandemię koronawirusa

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej określono środki mające pomóc krajom UE zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie z sobą kształcenie w erze cyfrowej, oraz skorzystać z szans, jakie takie kształcenie stwarza.
Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Edukacja cyfrowa – Hakaton

Światowe nagrody w ramach hakatonu poświęconego edukacji cyfrowej wspierają tworzenie rozwiązań problemów związanych z kształceniem w erze cyfrowej.
Edukacja cyfrowa – Hakaton