Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Padomes Rezolūcija par stratēģisku satvaru Eiropas sadarbībai izglītības un mācību jomā ceļā uz Eiropas izglītības telpu un turpmāk (2021–2030)

latviešu