Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Mokytojai, instruktoriai ir mokyklų vadovai. Iniciatyvos

Europos Sąjunga siekia iš naujo įvertinti mokytojo profesiją ir visiems mokytojams, instruktoriams ir mokyklų vadovams suteikti aukštos kokybės pirminio švietimo ir profesinio tobulėjimo galimybių.

Kodėl mokytojai, instruktoriai ir mokyklų vadovai yra svarbūs?

Mokytojai, instruktoriai ir mokyklų vadovai atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant kokybišką ir įtraukų švietimą visiems besimokantiems asmenims. COVID-19 pandemijos metu jie greitai prisitaikė prie mokyklų uždarymo ir perėjo prie nuotolinio ir mišriojo mokymo, kad būtų galima tęsti veiksmingą mokymąsi.

Be šių specialistų įtraukimo ir dalyvavimo jokia švietimo reforma nebus sėkminga. Jų vaidmuo itin svarbus skatinant ir įgyvendinant novatoriškas mokymo programas ir mokymo praktiką, suteikiančias besimokantiems asmenims bendrųjų gebėjimų, kurių jiems reikia norint ateityje klestėti Europos tvarioje skaitmeninėje ekonomikoje.

Tačiau dėl mokytojų ir instruktorių trūkumo kyla pavojus kokybiško, įtraukaus ir novatoriško švietimo paslaugų teikimui. Siekiant išspręsti šią problemą, reikia iš naujo įvertinti itin svarbų šių švietimo specialistų darbą.

Švietimo specialistus reikia remti per visą jų karjerą, kad jie galėtų gerinti savo gebėjimus ir išnaudoti galimybes bendradarbiauti ir keistis informacija su kolegomis per tarpvalstybinius projektus ir tinklus.

Ko imasi ES?

Siekdama spręsti šiuos klausimus, Komisija imasi šių veiksmų:

  • iki 2025 m. įsteigti 25 „Erasmus+“ mokytojų akademijas, kad būtų sukurti mokytojų rengimo institucijų, mokytojų asociacijų ir suinteresuotųjų subjektų tinklai;
  • parengti Nacionalinių karjeros sistemų kūrimo Europos vadovą, taip skatindama mokyklinio ugdymo specialistų karjeros plėtotę;
  • didinti mokytojų judumo laikotarpių skaičių ir gerinti jų kokybę;
  • įgyvendinti Europos novatoriško mokymo apdovanojimą, kuriuo įvertinamas mokytojų ir jų mokyklų darbas.

 

Susijęs turinys