Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa haridusruumi koht maailmas – algatused

Euroopa Liit tugevdab rahvusvahelist koostööd maailma kõigi riikide ja piirkondadega ja tutvustab neile Euroopat kui hariduspartnerit.

The Eastern Neighbourhood is a cooperation focal point in education!

The 2023 European Education Summit will take place on 30 November

Register for the European Education Summit  

Miks tuleb hariduses rõhku panna rahvusvahelisele koostööle?

Hariduse ja koolituse alane tugevdatud koostöö kolmandate riikide ja piirkondadega kogu maailmas on väga oluline, et tulla paremini toime praeguste ja tulevaste probleemidega. Teadmiste, poliitika ja tavade jagamine neis valdkondades aitab täide viia ka Euroopa Liidu geopoliitilisi prioriteete.

Haridusalane koostöö on muutunud oluliseks vastastikuse mõistmise vahendiks ja aitab tutvustada euroopalikke väärtusi. Tutvustades Euroopa haridust väljaspool ELi ja edendades ELi koostöö riikidevahelist mõõdet saab parandada suhteid teiste riikide ja piirkondadega, julgustada vastastikust õppimist ja meelitada ligi kõige andekamaid inimesi kogu maailmast, see aitab säilitada Euroopa konkurentsivõimet.

Rahvusvahelised haridusalased partnerlused soodustavad vastastikku kasulikku innovatsiooni, nt õppekavade, ühiste kraadiõppeprogrammide ja ühiste teadusprojektide väljatöötamist, ning aitavad luua püsivaid sidemeid organisatsioonide ja üksikisikute vahel. Partnerlused soodustavad ka majanduskasvu ning suurendavad sotsiaalset jõukust ja turvalisust kogu maailmas.

Mida teeb EL?

Nende valdkondadega tegelemiseks on Euroopa Liit teinud järgmist:

  • laiendanud 2021.–2027. aasta Erasmus+ programmi rahvusvahelist mõõdet, seda nii koostööprojektide kui ka üksikisikute vahetuste tasandil;
  • suurendanud projekti „Õppimine Euroopas“ vahendusel Euroopa kõrghariduse atraktiivsust;
  • kaasanud hariduse ja sellega seonduvate teemade üle peetavasse poliitilisse dialoogi mitmeid riike ja piirkondi kogu maailmast.

EL peaks võtma vastu Euroopa tiimi lähenemisviisi, mis aitab esile tuua Euroopa huve hariduse kaudu kahepoolsel, piirkondlikul ja üleilmsel tasandil.