Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 12. meede

90% kõigi sektorite töökohtadest eeldavad teataval tasemel digioskusi, kuid 42%-l Euroopa kodanikest puuduvad elementaarsed digioskused (Euroopa Komisjon, 2021). Tööturul osalevatel inimestel – nii põllumajandustootjatel kui ka pangandus- ja vabrikutöötajatel – puuduvad piisavad digioskused, kuigi vajadus selliste oskuste järele on kõigil töökohtadel üha suurem.

Euroopas on ettevõtetel keeruline leida kvalifitseeritud töötajaid, kes suudaksid toime tulla digipöördega. 2017. aastal koges üle poole (53%) kõigist ettevõtetest, kes värbasid või püüdsid värvata info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialiste, raskusi vabade töökohtade täitmisel. 

Lisaks tööturul vajalikele digioskustele puuduvad rohkem kui kahel kolmandikul eurooplastest ka algtaseme digioskused (digimajanduse ja -ühiskonna indeks).

Eesmärgid 

Nende probleemide lahendamiseks käivitas Euroopa Komisjon 2018. aastal digitaalsete võimaluste praktikaprogrammi, et anda kõigi valdkondade üliõpilastele võimalus saada praktilisi kogemusi tööturul nõutavates digivaldkondades 

Programmi raames antakse praktikantidele võimalus parandada oma infotehnoloogiaalaseid oskusi sellistes valdkondades nagu küberturvalisus, suurandmed, kvanttehnoloogia ja masinõpe ning edendada ettevõtjate jaoks vajalikke digioskusi sellistes valdkondades nagu veebidisain, digitaalne turustamine ja tarkvaraarendus. 

Toetudes digitaalsete võimaluste praktikaprogrammi edule, pikendati seda 2021. aastani, ning programmi on nüüd kaasatud nii kõrgharidustöötajad, kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilased kui ka hiljuti õpingud lõpetanud isikud.

Põhitegevused

Oodatavad tulemused

  • Parandada üliõpilaste ning kõrgkoolide, kutseharidus- ja -koolitusasutuste hiljutiste lõpetajate digioskusi, mis on seotud nende õppevaldkondadega
  • Arendada kõrgharidustöötajate digitaalseid pedagoogilisi oskusi 

Ajakava

  • Meede käivitati 2021. aastal ja seda rakendatakse kuni 2027. aastani iga-aastase konkursikutse raames. 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.